Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009 Hela Sverige ska leva riks


 
Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009
Dagordning och handlingar inför Hela Sverige ska levas höst-/medlemsmöte.
 
·         Näringsdepartementet informerar
·         Projekt redovisas
·         Landsbygdsriksdagen 6 – 9 maj i Sunne presenteras
·         Landsbygd  2.0 – Unga på landsbygden
·         Öppet Forum
            Under punkten Öppet forum uppmanar vi deltagarna att sända in aktuella
            frågeställningar till kansliet senast den 3 december till Birgit Andersson
            e-post:  birgit@helasverige.se eller telefon 08-24 13 50.
 
·         Organisationsarbetet avrapporteras
 
 


Dagordning inför Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009
Plats: Kurort, Brunnsvägen 32, Lundsbrunn, Skaraborg
8 december 2008
Lunch serveras från kl 12.00
 
13.30 Inledning
           Välkomna till medlemsmötet.
           Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
           Inez Abrahamzon, vice ordförande Hela Sverige ska leva
           Så här jobbar vi i Länsbygderådet Skaraborg
           Hans Lundmark, ordförande och Karola Svensson, verksamhetsledare
 
14. 00 Näringsdepartementet informerar
             Eva Sörell, departementssekreterare vid Näringsdepartementet informerar om     
             Regeringens arbete med landsbygdsfrågorna, främst servicen.
 
14.30 Några projekt och insatsområden (5 - 10 minuter presentation)
 
            Jämställdhet, Cicci Andersson
            Kvinnors entreprenörskap, Inger Karlsson            Vindkraft, Cicci Andersson
            Kompetenta anordnare, Åse Blombäck
            Lokal finansiering, Ulla Herlitz
            Lokal planering, Bosse Lönnquist
            Drivmedelsförsörjning, Owe Nordling
            Omställning Sverige, Uno Lundback  
            Bygdebanken, Ulrik Strömberg         
 
 15.30 Kaffe
 
16.00 Landsbygdsriksdagen 2010
          Projektledarna Ingemar Robertson och Maria Åhgren.
 
16.20 Landsbygd 2.0 – Unga på landsbygden
          Tomas Larsson, projektledare presenterar processen inför
          Landsbygdsriksdagen.
 
16.40 Öppet Forum
 Till Öppet Forum uppmanar vi deltagarna att sända in aktuella frågeställningar senast 
 den 3 december till Birgit Andersson e-post: birgit@helasverige.se 
 eller telefon 08-24 13 50.
 
17.30  Hela Sverige ska levas ambassadör Heidi Andersson
           Heidi Andersson presenterar sig
 
18.45  Dagen avslutas – fri tid med
 
19.30  Middag med presentation av Årets lokala grupp och kommun
 


9 december 2009 Lundsbrunns kurort
 
08.00   Styrelsemöte Hela Sverige ska leva
 
08.45  Öppet forum fortsätter
                                                                                                                                                                         
09.30  Organisationsarbetet avrapporteras
 
09.45  Kaffe
 
10.00  Utdelning och presentation av utmärkelserna Årets lokala utvecklingsgrupp och
           Årets Kommun 2009.
          
11.00  Höstmötesförhandlingar inleds
 
           Förslag till dagordning
                      1.  Föreningsmötets öppnande
                     Välkommen hälsar Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
                      2.  Val av mötesordförande
                      3.  Val av mötessekreterare
                      4.  Frågan om föreningsmötets utlysning
                      5.  Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare.
                      6.  Verksamhetsplan 2010,                      7.  Budget 2010
                      8.  Årsmötet 2010
                           Förslag:  6 maj 2010
                      9.  Landsbygdsriksdagen 2012
                      10. Rapporter
                            a) Valberedningen
                      11. Övrigt
                      12. Avslutning kl.13.00 med lunch (Buss till Skövde avgår kl 13.50)
 
 
__________________________________________
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 111 29 STOCKHOLM
Tfn: 08-24 13 50, Fax: 08-24 28 05 www.helasverige.se
 
 


Framtidssnack med Lotta Gröning


Landsbygdsriksdagen i Sunne 2010

 


Landsbygdsriksdagen i Sunne 2010


2010 års Landsbygdsriksdag kommer att hållas den 6 - 9 maj i Sunne, Värmland. Arbetet är påbörjat, projektledare anställda och kontoret i Sunne öppnat.

Hela Sverige ska leva arrangerar Landsbygdsriksdagar sedan 1989, vartannat år sedan 1996.

Landsbygdsriksdagen 2010 arrangeras av Hela Sverige ska i samarbete med Landsbygdsnätverket och Sunne kommun.

Ett spännande program för Landsbygdsriksdagen är på väg att tas fram. Hemsidan kommer att fyllas på efterhand.

Anmälan och bokning av hotell samt mer information kommer den 8 december !


Ställ om sverigeStäll om sverige


Hela Sverige ska leva är huvudman för Sveriges nyaste folkrörelse, Omställning Sverige, som ingår i det internationella nätverket Transition Network.

En omställningsgrupp är en grupp människor som bestämt sig för att arbeta konkret för att göra sitt område ekologiskt hållbart och mindre beroende av olja. Gruppen kan till exempel vara en by, en stadsdel eller ett samhälle.

Ursprunget till transitionrörelsen är den engelske läraren Rob Hopkins och hans elever som bestämde sig för att göra något konkret åt energifrågorna och klimathotet. Ur deras arbete utvecklades transitionkonceptet som nu sprider sig över Europa och resten av världen.

- Transitionkonceptet erbjuder en positiv framtidsbild och en praktisk metod för att nå dit. Jag tror att det är ett av de viktigaste skälen till att det blivit så populärt, säger Jan Forsmark som är projektledare för det svenska nätverket.

Nyfiken på hur en omställningsgrupp arbetar?

Deltagarna i vårt projekt Hållbara bygder har arbetat enligt Transitionrörelsens principer sedan ett par år. Läs deras berättelser i vår skrift Hållbara bygder.

Läs mer om det internationella nätverket här

Intresserad av att gå med? Titta in på den svenska hemsidan där du kan bli medlem i nätverket.


Vi intervjuas om serviceutredningen...Vi intervjuas om serviceutredningen...

Publicerad den 19 november 2009,  av Karin WenströmLyssna på Hela Sverige ska levas verksamhetschef, Staffan Bond, när han kommenterar utredningen Lokal service i samverkan i P4 Jönköping, i går onsdag.
Intervjun finns i avsnittet 15.00-15.30, cirka 19 minuter in i programmet.


Frukostmöte den 8 december "Lokala pengar - lokal demokrati"Frukostmöte den 8 december

Publicerad den 2 december 2009,  av Ulrik Strömberg

Nu hålls det sista av höstens tre frukostmöten i Gamla Stan och temat för serien har varit "den nya globala trenden - lokalisering"

Hela Sverige ska leva står som arrangör och och Oscar Kjellberg håller i dem. De passar bra för alla som är intresserade av vad vi själva kan göra för att ställa om och som vill hitta likasinnade.

Oscar Kjellberg gör en kort inledning till ett samtal om temat för dagen. Kaféföreståndare Ursula har förberett en frukost för 40 kronor. Mäster Olofsgårdens ordförande Anders Hansson öppnar och släpper in oss.

Plats: Mäster Olofs kafé, Svartmangatan 6, Gamla Stan, Stockholm.

Ytterligare upplysningar:

Arrangör: Oscar Kjellberg
Telefon: 0708-30 32 47
E-post: oscar.kjellberg@gmail.com


Medlemsmöte med mingelMedlemsmöte med mingel...

Publicerad den 26 november 2009, av Karin WenströmI går samlades ett tiotal medlemsorganisationer för att samtala och mingla, tillsammans med Hela Sverige ska leva. Ämnet var naturligtvis samarbete på olika nivåer. Mötet resulterade i flera goda förslag till framtida samverkan, men flera medlemsorganisationer berättade om det goda samarbete som redan pågår på lokal nivå.

Bland annat berättade Anders M Johansson från Civilförsvarsförbundet hur de söker, och odlar, samarbete med lokala utvecklingsgrupper som kan bli resurser vid tillfällen av kris.

Monica Eriksson från Bygdegårdarnas riksförbund berättade om ”Ungdom bygger för ungdom”. En idé som kom från en samhällsförening och som handlar om att bygga ungdomsgård på övervåningen (där det finns) av bygdegården.


Ha kul utan olja...Ha kul utan olja...

Publicerad den 26 november 2009, kl 15:53 av Karin WenströmDet är parollen i Trönö som är en av de 26 bygder som deltagit i projektet Hållbara bygder. Projektet är avslutat och nu är skriften här, där alla deltagare berättar om hur de tänkt och vad de gjort. Och hur de går vidare med arbetet för en hållbar framtid.

Läs till exempel hur Sala skapade en marknad för lokalproducerad mat, hur de reste en vindsnurra i Bjärkebygden och hur Jämjöborna skriver medborgarkontrakt där de lovar att minska sitt koldioxidutsläpp. Och mycket mer. Garanterat inspirerande och roligt läsning!

Ladda ner skriften här

Läs mer om projektet Hållbara bygder här


Vill du ha ett kul jobb under hösten? Då ska du läsa resten!
Kompetenta Anordnare - ett projekt med Hela Sverige Ska Leva, Sveriges Civilförsvarsförbund och Coompanion Sverige

Våren 2008 erbjöds föreningslivet i Sverige möjlighet att ordna meningsfull sysselsättning för människor i utanförskap som omfattas av jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Föreningarna eller anordnare som det kallas får en ersättning för varje person man kan ta emot.

Många föreningar har redan nappat på erbjudandet. Men många vet inte att möjligheten finns. Att vara anordnare kan också visa sig vara mer krävande än man tror och för att våra föreningar ska bli bra anordnare har vi fått pengar från svenska ESF-rådet för att hjälpa till.

Nu söker vi regionala informatörer som ska arbeta med att hitta anordnare inom våra organisationer och också se vad de behöver för kompetensutveckling.

Det är bråttom, redan nu i september börjar arbetet med att kartlägga anordnare och utbildningsbehov, kontakta föreningar och lokala arbetsförmedlingar och ordna möten. Mycket telefonerande lär det bli.
Du kanske arbetar inom föreningslivet och är nyfiken, gillar folk och har lätt för att ta kontakt. Körkort är en nödvändighet, liksom dator & telefon. Arbetet gäller två månaders heltid som kan delas upp i deltid under perioden september/december. Projektarbetet startar i mitten av september med inläsning och internat 2 dagar. Vi söker medarbetare för de fyra områdena:

Kronoberg, Kalmar och Gotlands län
Jönköping, Östergötland, Södermanland och Örebro län
Värmland, Västmanland och Uppsala län
Västerbottens län


Låter det kul? Hör av dig med blixtens hastighet till
ulla.herlitz@helasverige.seTel: 070-362 82 34

Annonsen i sin helhet


Ansök om att bli Årets Lokala utvecklingsgrupp 2009
Ansök om att bli Årets Lokala utvecklingsgrupp 2009

Har din lokala utvecklingsgrupp ett bra arbete för landsbygdens, glesbygdens eller
skärgårdens utveckling? Samlat bygden för gemensamma tag? Har ni genomfört intressanta och spännande projekt för att utveckla er bygd?

Kanske tagit initiativ till nya praktiska lösningar och samarbetsformer för bättre levnadsvillkor och försörjningsmöjligheter? Då ska ni söka utmärkelsen Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2009!

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har under många år delat ut utmärkelsen Årets
Lokala Utvecklingsgrupp. Utmärkelsen tilldelas den lokala utvecklingsgrupp som på ett
engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela bygden ska leva. Utmärkelsen år 2008
gick till RÅEK - Råneälvdalsrådet i Gunnarsbyns församling ekonomisk förening.

Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2009 inbjuds att presentera sitt arbete under Hela Sveriges ska
levas höstmöte 2009. Då överlämnas utmärkelsen samt en prischeck på 10 000 kr. Under Landsbygdsriksdagen i Sunne den 6 - 9 maj 2010 uppmärksammas gruppen särskilt.

Juryn för Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2009 består av den tidigare ordföranden i Hela
Sverige ska leva Åke Edin, f.d talman i Sveriges Riksdag, författaren Thage G. Peterson samt
Anita Brodén, riksdagsman och sammankallande för riksdagens landsbygdsnätverk.
Ansökan skall vara Hela Sverige ska leva tillhanda senast den 4 november 2009.

Välkomna med era ansökningar!

Karl-Erik Nilsson
Ordförande
Hela Sverige ska leva

Kontaktperson: Ulrik Strömberg, tel. 08-24 13 50, fax 08-24 28 05
e-post:ulrik.stromberg@helasverige.se

Informationsblad om Årets Lokala utvecklingsgrupp 2009 finner du här
Ansökningshandling finner du här


Ansök om att bli Årets Kommun 2009
Ansök om att bli Årets Kommun 2009

Har din kommun en bra politik för landsbygden, glesbygden eller skärgården? Har ni
genomfört intressanta och spännande projekt för att utveckla områdena utanför
kommuncentrat?


Kanske tagit initiativ till nya praktiska lösningar och samarbetsformer för
bättre levnadsvillkor och försörjningsmöjligheter? Och utvecklat ett fruktbart samarbete med de lokala utvecklingsgrupperna ? Då ska ni söka utmärkelsen Årets Kommun 2009!

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har under många år delat ut utmärkelsen Årets
Kommun. Utmärkelsen tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt
arbetar för att hela kommunen ska leva. Utmärkelsen för år 2008 gick till Kalmar kommun.

Årets Kommun 2009 inbjuds att presentera sitt arbete under Hela Sverige ska levas höstmöte
2009. Då överlämnas utmärkelsen samt en prischeck på 10.000 kr. Under Landsbygdsriksdagen i Sunne den 6 - 9 maj 2010 uppmärksammas kommunen särskilt.

Juryn för Årets Kommun 2009 består av den tidigare ordföranden i Hela Sverige ska leva Åke
Edin. f.d talmannen i Sveriges Riksdag, författaren Thage G. Peterson samt Anita Brodén,
riksdagsledamot och sammankallande för riksdagens landsbygdsnätverk.

Ansökan ska vara Hela Sverige ska leva tillhanda senast den 4 november 2009.

Välkomna med era ansökningar!
 

Karl-Erik Nilsson
Ordförande
Hela Sverige ska leva

Kontaktperson: Ulrik Strömberg, tel. 08-24 13 50,fax 08-24 28 05.
e-post: ulrik.stromberg@helasverige.se

 Informationsblad om Årets kommun finner du här
 Ansökningshandling finner du här


17 miljoner till stimulans av lokalt anpassade servicelösningar
17 miljoner till stimulans av lokalt anpassade servicelösningar

Regeringen har i dag beslutat ge Tillväxtverket i uppdrag att stimulera framtagandet av lokala lösningar och initiativ på serviceområdet. Satsningen omfattar 17 miljoner kronor.

Tillväxtverket ska sköta hanteringen av projektansökningar som gäller lokalt anpassade servicelösningar under 2009-2011. De får även i uppdrag att redovisa genomförda insatser samt effekterna av dessa.

- Med det här uppdraget stimulerar vi utveckling av lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till att Sverige ser olika ut. Det innebär att nytänkande lösningar för exempelvis den lokala macken eller lanthandeln kan få stöd och utvecklingen på landsbygden stärks, säger näringsminister Maud Olofsson.

En utgångspunkt ska vara att öka samordningen mellan kommersiell och offentlig service. Samarbete med lokala utvecklingsgrupper, ideella organisationer och lokalt näringsliv ska eftersträvas. Medlen kan även användas för att förstärka serviceinriktade åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Insatserna ska så långt som möjligt komplettera varandra och samordnas.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet
Kontakt:
Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33


Landsbygdskonferens i Emmaboda 21-22 oktober 2009
Landsbygdskonferens i Emmaboda 21-22 oktober 2009  

Årets tema: De tre S:en för Landsbygden, Service - Småskalighet - Social ekonomi


I EMMABODA MÖTS FORSKARE, TJÄNSTEMÄN, POLITIKER, ENTREPRENÖRER OCH ANDRA ELDSJÄLAR

Boka in dig och dina medarbetare på den 8:e Landsbygdskonferensen i rad i Emmaboda den 21-22 oktober 2009.  Konferensen har nästan blivit en "institution" för människor med intresse för landsbygdsfrågor.

I år kan vi förutom en mängd andra intressanta föreläsare stoltsera med att kunna presentera kommunalrådet i Kalmar Johan Persson som pratar om Hela Kalmar skall leva.

Och ingen mindre än vår förre statsminister Göran Persson som kommer att prata om Stad och Land.

Konferensen är en möjlig mötesplats där parter på lokal, regional, nationell och internationell nivå kan utbyta information och erfarenheter.

Målgrupp för konferensen är olika intressenter för landsbygden såsom entreprenörer, lantbrukare som verkar på landsbygden, boende på landsbygden, eldsjälar samt tjänstemän i kommuner och offentlig förvaltning och andra organisationer som jobbar med och för landsbygden. Förra året deltog drygt 150 personer vid konferensen. I år siktar vi på att bli ännu fler.

Med konferensen vill vi:
- skapa en arena där vi gemensamt skapar framtidens strategier för landsbygdsutveckling och "byautveckling"
- inspirera och sprida goda exempel
- kunna jobba långsiktigt och strategiskt med våra samarbetspartners


Om du arbetar som tjänsteman i någon kommun så rekommenderar vi dig att försöka se till att sponsra dina eldsjälar. Behöver du extern finansiering för detta deltagande ta gärna kontakt med närmaste Leaderkontor eller länsstyrelse så hjälper de dig vidare.

Information: Detaljinformation och anmälan se www.emmaboda.se/landsbygdskonferens
Pia Holgersson, 0455-61 50 08, pia.holgersson@velopia.se
Weronica Stålered, 0471-24 90 13, weronica.stalered@emmaboda.se

Inbjudan finner du här


Filmpremiär för Age of Stupid på en biograf nära dig den 22 septemberFilmpremiär för Age of Stupid på en biograf nära dig den 22 september

The age of Stupid är en ny provokativ och tankeväckande dokumentär om klimathotet med skådespelaren Peter Postlethwaite (De misstänkta, I faderns namn, Brassed Off) spelar en gammal man i en förstörd värld år 2055. Han tittar tillbaka på "arkivfilm" från vår nutid, och ställer frågan: varför stoppade vi inte klimatförändringarna medan vi hade chansen?

Filmvisningen ramas in med tal av Kofi Annan, Gillian Anderson och med uppträdanden av skivaktuelle Thom Yorke (Radiohead). Efter filmen följer en frågestund med filmens regissör och huvudrollsinnehavare.

Den spektakulära filmpremiären sänds via satellit från New York till elva plaster i Sverige, däribland Stockholm, Smedjebacken och Söråker.

Läs mer om filmen och var den visas

Läs mer om den växande  omställningsrörelsen Transition Sweden här.


Välkomna till Lokalekonomidagarna den 5 - 6 november på Mälardalens Högskola i Västerås
Välkomna till Lokalekonomidagarna den 5 - 6 november på Mälardalens Högskola i Västerås

Vägar ur krisen Samhällsentreprenörskap och Lokal utveckling

Axplock från programmets tre delteman:

 Krisens bakgrund • Vägar ur krisen - förslag, lösningar, inspiration • Hur Sverige kan gå vidare?

Hans Westlund, professor i entreprenörskap vid IHH, Jönköping och professor i regional planering vid KTH.
"Inte bara företag - entreprenörskapets flera dimensioner"
Fyra typer av entreprenörskap; företagande, entreprenörskap i kommunal verksamhet, civilt entreprenörskap och akademiskt entreprenörskap. Vilka samband finns mellan dessa fyra typer av entreprenörskap och vilka samband kan finnas till vanliga tillväxtmått i kommunerna?

Ett av flera intressanta case som kommer presenteras är Trångsviksbolaget och Sätra Brunn som ger oss ett historiskt perspektiv på deras lokala exempel på samhällsentreprenörskap. Presentationen ges i teatral form i 1700-talsmundering till tidsenlig sång och musik.

Hur kan Sverige gå vidare efter krisen?
Gunnar Wetterberg Svensk historiker och Sacos samhällspolitiske chef delger oss sin syn på hur Sverige kan gå vidare.

Ladda ned vår senaste flyer

Läs mer på lokalekonomidagarna.se

Vägar ur krisen Samhällsentreprenörskap och Lokal utveckling

Axplock från programmets tre delteman:

 Krisens bakgrund • Vägar ur krisen - förslag, lösningar, inspiration • Hur Sverige kan gå vidare?

Hans Westlund, professor i entreprenörskap vid IHH, Jönköping och professor i regional planering vid KTH.
"Inte bara företag - entreprenörskapets flera dimensioner"
Fyra typer av entreprenörskap; företagande, entreprenörskap i kommunal verksamhet, civilt entreprenörskap och akademiskt entreprenörskap. Vilka samband finns mellan dessa fyra typer av entreprenörskap och vilka samband kan finnas till vanliga tillväxtmått i kommunerna?

Ett av flera intressanta case som kommer presenteras är Trångsviksbolaget och Sätra Brunn som ger oss ett historiskt perspektiv på deras lokala exempel på samhällsentreprenörskap. Presentationen ges i teatral form i 1700-talsmundering till tidsenlig sång och musik.

Hur kan Sverige gå vidare efter krisen?
Gunnar Wetterberg Svensk historiker och Sacos samhällspolitiske chef delger oss sin syn på hur Sverige kan gå vidare.

Ladda ned vår senaste flyer

Läs mer på lokalekonomidagarna.se


Glesbygden behöver sina matbutiker
Glesbygden behöver sina matbutiker

För 25 år sedan fanns det fyra-fem butiker i Bäckebo. I dag finns bara en kvar och det är Eije Karlssons ICA butik. Just den här butiken är den enda mataffären i ett område som säljer för 22 miljoner kronor. Av den summan svarar Eijes butik för 4 miljoner, vilket inte gör det svårt att räkna ut hur många som alltså handlar på annan ort.

Läs hela artikeln i Nybro Tidning

Peter Hultqvist (S) om nedmonteringen av den fasta telefonin: Skärpning Telia!
Peter Hultqvist (S) om nedmonteringen av den fasta telefonin: Skärpning Telia!

I Ulriksberg utanför Sunnansjö i Ludvika kommun bor en åttiofemårig man i sitt fritidshus under stora delar av året. Nu har Telia Sonera sagt upp hans fasta telefon. Den är inte att betrakta som lönsam och har hittills inte fått någon fungerande ersättning. Det är nämligen för dyrt och komplicerat.

Läs hela artikeln i Aftonbladet

Det är titeln på en debattartikel i Aftonbladet, som uppmanar Telia att skärpa sig. Och vi kan inte annat än hålla med. Cirka 70 000 abonnenter drabbas när Telia monterar ned det fasta telenätet, räknar skribenten med, främst i Norrlandslänen.

Läs artikeln här

 

Debatt om telefonerna

Nytt inlägg i vårt diskussionsforum om allas rätt till fungerande telefoner. Klicka här för att läsa.


"Landsbygden kom till stan " Pressklipp från Landsbygdsdagen i Piteå"Landsbygden kom till stan " Pressklipp från Landsbygdsdagen i Piteå

Bettan i hatten kom till stan.
Elisabeth Berglund från Storfors, mer känd som Bettan i hatten, kom in till stan då det var landsbygdsdag i Piteå. I korgen hade hon nybakade kubbar. Läs mer i Norrbottens Kuriren.

Byarna "gjorde stan".
Delikatesspotatis, fågelholkar och hemvävda dukar - det var några av de produkter som salufördes i Konstparken i Piteå på lördagen när byarna kom till stan för att fira Landsbygdsdagen. Läs mer i Piteå-Tidningen

Länsbygderådet i Norrbottens Ingemar Johansson förevigade dessa bilder från dagen.


Inbjudan till Byavind III - Seminarium om vindkraft den 15 - 16 oktober i Kosta BodaInbjudan till Byavind III - Seminarium om vindkraft den 15 - 16 oktober i Kosta Boda

Byavind III - Hur kan vindkraften vara till nytta för kommun och lokalsamhälle?

Välkommen till ett spännande seminarium om vindkraft med lokalt ägande, på Kosta Boda Art hotel
den 15-16 oktober 2009.

Seminariet vänder sig till deltagare från Götaland och arrangeras av Nätverket för Vindbruk, Hela
Sverige ska leva och Kronobergs länsbygderåd. Delar på värdskapet gör Lessebo- och Uppvidingekommun.

Seminariet pågår från lunch till lunch och är begränsat till 30 deltagare. Ett första seminarium hölls i Piteåden 28-29 april med deltagare från Norrbotten med fokus på bygdepeng, ett andra seminarium hålls iSöderhamn den 16-17 september, med fokus på kooperativt- och lokalt ägande.

Frågeställning
Vindkraftsutbyggnaden har till slut satt ordentlig fart även i Sverige, och vindkraftverken växer som svamparur jorden. Intresset för att bygga vindkraftverk är stort även på Småländska höglandet där många storaprojekt planeras eller tillståndsprövas.

Vad får det för konsekvenser för landsbygden, kommuner och lokalsamhällen? Gynnar vindkraften denlokala ekonomin, på kort och lång sikt, eller kommer pengarna som vindkraften generar att blåsa iväg någon annanstans? Kan vindkraften ägas och drivas lokalt, så att den blir till nytta för bygden? Läs mer


Gott exempel! Sörbyn satsar på turismen med hotell och restaurang.Nyinvesteringen, som görs i anslutning till den anrika Sörbyparken, är den största sedan 70-talet och kommer innefatta två nya byggnader. Den ena kommer förutom restaurang, bar och reception även inrymma turistkiosk och möteslokal för mindre grupper. Den andra blir ett boendeannex bestående av 8 dubbelrum med hotellstandard.

Sedan 1 januari 2009 arrenderar bolaget campingdelen samt 9 stugor av Sörbyns Idrottsförening. Tillsammans skapar detta en ekonomisk hållbar anläggning. Sörbyn Turism *, bolaget som ska äga och driva verksamhet inom turist- och besöksnäringen, har fått 35 % i investeringsstöd från länsstyrelsen. Det tillsammans med banklån och inlåning från aktieägare möjliggör att bolaget redan i höst kan påbörja byggnationen. Läs mer

 


Tidigare inlägg
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter