Landsbygdskonferensen i EmmabodaFokus på landsbygdsutveckling i Emmaboda


2008 10 28 Vindbruk på lokala villkor, hållbara bygder och lokal planering var temat på Emmabodakonferensens andra dag då Hela Sverige ska leva ansvarade för innehållet.

Under dag ett fick vi bland annat veta mer om hur kommunen kan skapa byutveckling genom offentlig upphandling och hur byn Västra Torup vände utvecklingen och började blomstra.

Här kan du läsa dokumentationen och samtliga presentationer.


Kvinnors företagande får stöd från Jordbruksverket 

inger.jpg (268.43kb)

Kvinnors företagande får stöd 
från Jordbruksverket 2008 10 29 Den 22 oktober beslöt Jordbruksverket att ge drygt en miljon kronor till projektet "Kvinnors företagande".  Hela Sverige ska leva är projektägare och koordinator blir Inger Karlsson som även är styrelseledamot i Hela Sverige ska leva.

Läs mer på helasverige.se


Kort rapport ifrån Dyng-Bengt
Vet ni vad  urinvånarna i Hälsingland heter?

Svar: Arbråginer

Möte om Jättendals utvecklingMöte om Jättendals utveckling

Möte om Jättendals utveckling På måndag hålls ett möte i Jättendal för att diskutera byns utveckling. En av dem prioriterade frågorna är hur man kan etablera en diesel- och bensinmack

Läs artikeln i Hudiksvalls Tidning

Mackupprop lämnat till Maud Olofsson
Mackupprop lämnat till Maud Olofsson

Nordanstigs företagarföreningens upprop angående bensinstationsdöden överlämnades i onsdags till näringsminister Maud Olofsson. Uppropet har fått starkt stöd från företagarföreningar i hela Sverige.

Läs artikel i Hudiksvalls Tidning


I dag stänger Svensk kassaservice i Ljusdal

I dag stänger Svensk kassaservice

Klockan 16.00 i dag stänger Siv Persson luckan till Svensk kassaservice i Ljusdal för sista gången. I fortsättningen får kunderna vända sig till bankerna med sina ärenden.

Läs mer om detta i Ljusdals Posten

Folkparken i Ljusdal läggs i malpåse...

"Folkparken läggs i malpåse"

Framtiden för Ljusdals folkpark är dyster. Allt talar nu för att ägaren, Thomas Perzon stänger anläggningen och lägger den i malpåse.
- Om någon är intresserad av att driva den är dom välkomna, säger han, men själv har han inga planer att öppna parken för allmänheten.

Läs mer om detta i Ljusdals Posten

Nytt nummer av Byabladet ute ifrån Bygderådet i RamsjöHej alla Trulls här,

Nytt nummer av Byabladet ute.

Intresserade kan ringa 070-608 84 01 eller mejla ramsjö@telia.com

Med vänlig Hälsning

Lars-Göran "Trulls" Larsson
Bygderådet Ramsjö

Tankesmedjor anordnade av Landsbygdsnätverket


Hej!

Tankesmedjor anordnade av Landsbygdsnätverket den 1-3 december. Anmäl er snarast om ni vill delta. Läs mer nedan eller direkt på www.landsbygdsnatverket.se  där du också anmäler ditt deltagande.

Landsbygdsnätverket anordnar tankesmedjor med medlemmarna för att fånga upp signaler inom ramen för
arbetet med landsbygdsutveckling. Nu är det dags för nätverkets tredje tankesmedja den 1-3 december som kommer att bygga på 12 olika teman. Tankesmedjan genomförs som en timmes telefonmöten. Nätverket har föreslagit följande teman för tankesmedjan:
 

· Hållbara bygder: Metoder för att säkra att projekt och program går i rätt riktning avseende  ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

· Integration: Hur kan personer med utländsk bakgrund bli en resurs för landsbygden?

· Jämställdhet: Hur tar vi bäst tillvara mäns och kvinnors styrkor i utvecklingsarbetet?

· Samverkan med andra program: Hur kan insatser förstärkas?


· Samverkan mellan områden: Vad krävs för att samverkan mellan områden (regionalt/transnationellt) ska leda till konkret utveckling?

· Utvärdering och lärande: På vilka sätt kan de individuella erfarenheterna som görs i arbetet med programmet leda till ett gemensamt lärande? Kopplingar till forskning?

· Ungas delaktighet: Hur öka ungdomars delaktighet?


· Grönt företagande: Hur stöttar vi utveckling av grönt och lönsamt företagande?

· Lokal mat för lokal konsumtion/informationslogistik: Hur tar vi till vara på konsumentens makt, nya distributionslösningar

· Bioenergi i det lokala perspektivet: Hur utvecklar vi effektiva lokala lösningar?

· Bygders attraktionskraft: Hur ökar vi landsbygdens attraktivitet för företag och boende?

· Service på landsbygde: Nya lösningar?

 
Med vänlig hälsning Gunilla
 
Gunilla Sandberg
Inspiratör för Hela Sverige ska
leva! /Hushållningssällskapens Förbund
och webmaster för
Svenska nätverket för Leader+
 
Stortorget 7
SE-111 29 Stockholm
08- 545 27 800
Mobil: 0730 27 76 23
Fax: 08-21 50 75

Leaderområden som redan är igångHej! 

Här kommer en lista somger en indikator på de Leaderkontor som redan har beslutat om projekt. Det vill säga det finns förstås några fler kontor dit ansökningar kan skickas och projektbeslut väntas inom kort. Men det är bara 22 kontor som fattat projektbeslut (enligt SJV) och där sökande är annan än LAG fram till dagens datum.

Leaderområden som redan tagit projektbeslut. De är följande:

Leader Blekinge
Leader Hälsingebygden
Leader Kustbygd Halland
Leader Landsbygd Halland
Leader Västra Småland
Kustlandet
Leader KalmarÖland
Leader Gränslandet
Leader Inlandet
Leader Kustlinjen
Leader Växtlust Värmland
Närheten
Leader Norra Mälarstranden
Leader Dalsland och Årjäng
Leader Norra Skaraborg
Leader Ranriket-Norra Bohuslän
Leader Terra et Mare
Leader Västra Skaraborg
Leader Östra Skaraborg Sjuhärad
Leader Folkungaland
Leader Sommenbygd


Med vänlig hälsning Gunilla

Kort rapport från Dyng-Bengt

Nog är det konstigt. Vill man ha en liten löneförhöjning så kan vem som helst sköta ens jobb.

Men om man vill ha ledigt en dag - då är man fullständigt oersättlig.

Uttalande av X-ing: Ta makten över landsbygdens energi!Ta makten över landsbygdens energi!

Det uppmanar Länsbygderådet X-ing Gävleborg som samlats till höstmöte.
Länsbygderådet var initiativtagare till en dag om vindbruk på Nytorp,
Arbrå, den 25 oktober.

Övriga medarrangörer var Hälsinge Vindkraftsförening, Samkraft AB, LRF
Konsult, LRF, Länsstyrelsen, Naturbruksgymnasiet Nytorp, EU samt
Studieförbundet Vuxenskolan.

Det var en dag fylld av information om vindbruk; olika sätt att ta del i
vindkraftens framväxt, vilka lägen som är intressanta för anläggningar,
olika bolagsformer, markarrendefrågor etc.
Dessutom erbjöds det möjligheter att ansluta sig till vindkraftsbolag.
Även ett litet vindkraftverk demonstrerades.

Länsbygderådet, som samlar lokala utvecklingsgrupper, byalag,
kommunbygderåd och  intresseföreningar i Gävleborgs län, konstaterar att
det är viktigt med lokalt ägande när det gäller energin, så att
invånarna i Gävleborg får del av vad som produceras lokalt. Detta är av
stor betydelse för alla landsbygdsbor, vare sig denne är konsument,
markägare eller producent.

Länsbygderådet uppmanar: 

· Intresserade landsbygdsbor, lokala utvecklingsgrupper, markägare med

fler att lära sig mer och bli
  aktiva i kommande projektering
   - genom att köpa andelar,
    - bilda ekonomiska föreningar,
   - gå med i bygdefonder och på så sätt behålla ägandet till
vindkraften lokalt.
   Detta kan ske i form av egna enskilda vindkraftverk, gemensamt ägande
i mindre anläggningar såväl        
   som i större vindkraftsparker.

· Politiker och kommuner att ställa krav på aktörer som vill utveckla

vindkraft så att dessa  
  erbjuder lokalbefolkningen delägande, samt att en s k bygdepeng
betalas ut till den lokala nivån.

· Projektörer att erbjuda markägarersättning och bygdepeng till

lokalbefolkningen.

Länsbygderådet X-ing
Deltagare i höstmötet den 25 oktober


Hälsningar
Lena Husén
070-525 74 95


Ramsjö med i landsbygdsprojektRamsjö med i landsbygdsprojekt

Ramsjö, Hassela och Lingbo är byar som är utvalda att delta i ett projekt som ska syfta till att utveckla servicen på landsbygden i Gävleborgs län. Första träffen i Ramsjö hölls i torsdags.

Läs hela artikel i Ljusdalsposten

Artikel om vindbruksdagen på Nytorp

I dagens Ljusdals-posten finns en artikel om vår vinbruksdag på Nytorp.
Artikeln finns även på nätet.

I dagens Hudiksvalls Tidning
Vind ska ge länet framtidens energi
Vindkraften spelar en viktig roll när länsstyrelsen ser på framtiden i den klimat- och energistrategi som regeringen begärt in. Enligt strategin ska vindkraften i länet kunna producera el motsvarande 1,5 kärnkraftverk (8 TWh).

Läs mer i Hudiksvalls Tidning

Skördefest på Wij trädgårdarI helgen var det skördefest med höstmarknad i Ockelbo.

Vindkraft i Ockelbo

I Gävle dagblad finns en artikel om vindkraft i Ockelbo.

Vindkraft på Svartvallsberget artikel i Ljusdals Posten

Mackdöden fortsätterI Arbetarbladet kan man läsa om Torsåkers enda mack som hotas stängas i maj 2009 ifall de inte hittar ny leverantör.
En artikel finns även i Gävle Dagblad.
Även Holmsvedens mackar nämns med två separata artiklar i den sistnämna tidningen.

Höstmötet och en heldag om vindbruk i Nytorp den 25/10Per Sandahl svarar på våra frågor om vindbruk... 

Höstmötet i Nytorp den 25 oktoberNils Westling från X-ings styrelseHär serverades "kölbullar" till lunch. Finns det något godare?Per Sandahl håller föredrag om vindbruk ...Olle Berglund ifrån X-ings styrelse är naturligtvis först i kön när det vankas mat

Hälsingar uppmanas köpa vindkraft

Hälsingar uppmanas köpa vindkraft

Nu vill länsbygderådet X-ing att hälsingarna köper in sig i de vindkraftverk som planeras i landskapet. Foto: Lars Pehrson/Svd/Scanpix
Nu vill länsbygderådet X-ing att hälsingarna köper in sig i de vindkraftverk som planeras i landskapet. Foto: Lars Pehrson/Svd/Scanpix

Nära 200 vindkraftverk planeras på olika platser i Hälsingland. Nu uppmanas allmänheten av Länsbygderådet X-ing i Gävleborg att vara med och ta makten över vindkraften genom att köpa andelar i de vindkraftverk som ska byggas i länet.

 Roland Lundqvist, Hälsinge Vindkraft: "Elkostnaden halveras"

Olle Berglund, styrelseledamot i Länsbygderådet, säger så här om varför hälsingar ska köpa vindkraft:

- Det man är med och äger kan man också i större utsträckning påverka.

Informationsdag
På lördag hålls en informationsdag på Nytorp hur det kan gå till att bli andelsägare.

På gång är exempelvis Samkraft vind som till största delen ägs av kommunernas energibolag.

Anmäla intresse
Hos Samkraft går det att anmäla sitt intresse för att köpa andelar där en andel motsvarar tusen kilowatt.

Och för den som har stor elförbrukning blir det mycket lönsamt, hävdar Roland Lundqvist från den ideella föreningen Hälsinge Vindkraft.

Halverad elkostnad

- En elvärmekund som har en värmepump sänker sin elkostnad till hälften.

Ett vindkraftverk kostar omkring 30 miljoner kronor.

Att erbjuda allmänheten att köpa andelar är ett sätt för bolagen att få in kapital. Dessutom minimeras risken för överklaganden om allmänheten är med och äger det vindkraftverk som ska sättas upp i närheten där de bor.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se

Ny plan för vindkraft i Bollnäkommun

Rapport ifrån "Lokalt kapital skapar företagande i Trönö"

Lokalt kapital skapar företagande i Trönö 
Postat av: Karin Wenström till All sites, 21/10/08 18:45

- Egen bank får pengarna att stanna i Trönö,  menade Ronny Svensson från Små kommuner i samverkan, Småkom, när han föreläste på måndagens inspiratörsmöte i IOGT:s lokal i Trönö.

Nu finns ingen bank i Trönö, men på mötet diskuterades många olika lösningar för att skapa ett lokalt kretslopp av pengar. Gunnar Petersson från Flyinge Bygdebolag i Skåne berättade om deras lokala aktiebolag och Christian Blanck, från Kreditgarantiföreningen Gävleborg, om kreditgarantiföreningar.  Bo Lundstein från Trönöbygden ekonomisk förening berättade om Trönös eget bygdekonto kopplat till JAK medlemsbank.

Trönös bygdekonto har 20 stödsparare och 1,1 miljoner som kan lånas ut till verksamheter i bygden. Samhällsföreningen har via bygdekontot redan finansierat åtta projekt som köp av bystuga, butiksfastighet, ostmejeri, brandbil, produktion av äppelmust etcetera. Nya projekt är på ingång.

Söderhamns kommun har insett värdet av ett lokalt finansieringssystem och stödsparar i bygdekontot med 1 miljon kronor.

Intressant att notera efter kvällens möte är att de olika finansieringsmodellerna som beskrevs, kan stödja varandra. Lokalt sparande ger möjlighet för bank att låna ut i bygden och kreditgarantier kan täcka en del av säkerheten för banklånet. Gunnar delade med sig av lärdomen att ha den ideella föreningen för sig och bilda ett aktiebolag (ekonomisk förening går också bra) för verksamheterna. Skulle mot förmodan den ekonomiska verksamheten råka i svårigheter så drabbar det inte den ideella föreningen.

I Söderhamns Kuriren som också var på plats kunde Ulla Herlitz, projektledare för Lokal kapitalbildning och en av arrangörerna, läsa om sitt räkneexempel. Om Trönöborna är som genomsnittssvensken så har de nästan 160 miljoner i sparkapital (före krisen), men bara 134 000 kronor insatta på Trönös bygdekonto.

"Alla som har pengar skulle kunna placera dem lokalt. Varför inte etablera en egen lokal bank...", undrade Ulla i artikeln.

Hur kan man då utveckla eller komma igång med att skapa ett lokalt finansieringsinstrument som passar den egna bygden? Håkan Sundelin från länsstyrelsen berättade om Landsbygdsprogrammet och Leader och vilka möjligheter det finns att få stöd för sina idéer. Läs till exempel åtgärd 312 om microföretag i Landsbygdsprogrammet, var hans tips.

Bakom inspiratörsmötet stod Ulla Herlitz från Hela Sverige ska levas projekt Lokal kapitalbildning tillsammans med kommunbygderådet Aktiv Levande Landsbygd i Söderhamn, Allis, och Trönöbygden ekonomisk förening.  Mötet lockade ett 20-tal intresserade deltagare.

 gunnar.jpg (88.70kb)

Gunnar Pettersson från Flyinge på väg hem efter mötet.

ulla2.jpg (58.85kb)

Ulla Herlitz läser Söderhamns Kuriren.

  

Källa Hela sverige skall leva och dess hemsida

Rapport ifrån Drivmedelsgruppen

Anteckningar från mötet om bensinmackar i glesbygd, 081021 på Stadshotellet i Ljusdal

Lars-Göran Larsson hälsar välkommen och presenterar problemet.


 

Bertil Karsbo berättar om upplägget som finns i Värmland. Där har de upphandlat 8 milj. liter drivmedel från Såifa, till detaljistpriset i Karlstad. Prisnivån bestäms varje måndag. På glesbygdsmackarna, som är 20 st, kommer priset att ligga 50-75 öre/liter, över detaljistpriset i Karlstad.

Varje försäljningställe har lämnat bankgaranti. Ovanjordsanläggningarna i Värmland kostar totalt mellan 553´ och 624´ beroende på storlek. Länstyrelsen i Värmland har lämnat bidrag mellan 40 - 85%.


Någon reagerade på att konsumentpriset på landsbygden blir högre jämfört med tätort. En replik var att det är priset för den högre kvalite det är att bo på landsbygden. Levnadsomkostnaderna kan också vara lägre på landsbygden.


Det informerades om att ovanjordsanläggningar måste placeras minst 25 m från närmaste byggnad. Byggnadslov från berörd kommun krävs.


Lars Jansson från Länstyrelsen i Gävle berättade att de kan ge bidrag upp till 50% av anläggningskostnaderna. Länstyrelsen har dock föreslagit en höjning upp till 85%  om anläggningen är i kombination med lanthandel.


Undertecknad informerade om JAK Medlemsbanks lån till en avgift motsvarande 2,5 % effektiv ränta, fast under hela lånetiden. JAK har dock sparkrav med belopp motsvarande lånet. Detta sparkrav kan ordnas genom JAK:s unika program: stödsparande. Alla mötesdeltagare fick informationsmaterial om JAK Medlemsbank.


Någon frågade om Inköp Gävleborg kunde medverka vid upphandling av drivmedel för att få ett bra pris.


Mötet beslöt hemställa till Länsbygderådet X-ing, att de kontaktar drivmedelsleverantörer och begär offerter.


Antecknat som jag uppfattade det hela


Lennart Andersson


Framtidsgruppen.
Framtidsgruppen.


X-ing arbetar med olika arbetsgrupper och i helgen från fredag den 18 till söndag den 21 oktober träffades framtidsgruppen med Olle Berglund i spetsen. Detta skedde i det vackra landskapet runt Harsa i Ljusdalskommun.


Här diskuterades Länsbygderådets roll i framtiden samt behovet av stöd på landsbygden.


Min fråga till er alla är, finnes det några åsikter och önskemål som ni vill dela med er till gruppen som de kan ta till sig i sitt fortsatta arbete.


Kom igen och tyck till nu...


Inbjudan till informationskväll

JAK Medlemsbanks informatör Lennart Andersson kommer att presentera det räntefria sparlånesystemet som är lämpligt för privatpersoner och organisationer av olika slag.

Han informerar också om bygdeutvecklingskapital d.v.s. hur man i en bygd själv kan ordna pengar så att bygden kan fortleva.

Tillfälle till diskussion.

Kaffe serveras.

Tid: Tisdag 11 november kl. 19.00

Lokal: Söderala Bygdegård

Arrangör: Söderala bygdegårdsförening


Rättvis ekonomi
Räntefria lån

Länsbygderådet X-ing startar bloggHej alla,

Nu har X-ing hakat på trenden och börjat blogga. Tanken med denna blogg är att ha ett fortlöpande kalendarium där åsikter och händelser skall rapporteras dagligen. Hjälp till att göra denna blogg levande genom att dela med er av kommentarer.

Med vänlig hälsning


Christer Kallin

Handla lokalt och smart
Skogs bygdegård


onsd 22 okt 19.00-21.00

Hushållningssällskapet och

lokala producenter inspirerar oss

Jidenius Bergviksbufféer står för serveringen

till ett pris av 75 kronor

  

Förboka serveringsbiljett - nödvändigt!

  hos ICA Hälsingporten 0270-42 02 65 eller

hos Olle Frisk tfn 0270/42 00 84 senast 20 okt


 

Försäljning - hör av er till

Kerstin Bergman tfn 0270-42 20 28 eller

Carin Gisslén-Schönning tfn 0270-42 20 83

om ni har något som ni vill sälja

  

Skogs bygdegårdsförening      Studieförbundet Bilda

  

Skogs LRF, Skog-Lingbo Hushållningssällskap                         

Upplysningar: Carin Gisslén-Schönning

Studieförbundet Bilda GävleDala 0270-628 20


Länsbygderådet X-ings Höstmöte 2008Länsbygderådet X-ings Höstmöte 2008

  

Välkomna till Nytorp den 25 /10 2008

En hel dag om vindbruk och dess möjligheter som avslutas med X-ings Höstmöte klockan 15,00.

  

  

•1.                Förslag till dagordning

•2.                Mötets öppnande

•3.                Anmälan av övriga frågor (tas upp under punkt 10).

•4.                Fastställande av röstlängd

•5.                Val av protokolljusterare tillika rösträknare

•6.                Mötets utlysande

•7.                Preliminär verksamhetsplan för 2009

•8.                Preliminär verksamhetsbudget 2009

•9.                Styrelsens sammansättning 2009

•10.           Nomineringar till "Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2008"

•11.           Nomineringar till "Årets Kommun 2008"

•12.           Övriga frågor

•13.           Avslutning


Drivmedel på Landsbygden i Gävleborgs Län.

  

  

  

Drivmedelsgruppen inbjuder till diskussion om vad

som är bra samt mindre bra med att driva

bensinmack på landsbygden.

  

  

Bertil Karsbo ifrån FLF informera om "ovanjord mack" samt andra möjligheter som kan vara "Tankvärda". 

  

  

Välkomna till Statshotellet i Ljusdal

den 21 /10 2008, klockan 13,00

  

  

  

  

Länsbygderådet X-ing i Gävleborgs Län

Folkets Hus, Fack 21, 801 30 Gävle, Besöksadress: Södra Centralgatan 10

Organisations Nr: 886501 - 1673

Telefon : 026-65 23 11Mobil: 0730-49 89 31

E-mail     Hemsida

Länk till glesbygdsverkets rapport


Vi samlar kapital för lokalutveckling i Trönö


Smart mat med föredrag i ÄlgnäsHär kommer en hälsning från Älgnäs i Skogs socken.

Vi är ganska moderna här också tex på onsdag den 22 oktober ska vi ha en kväll kring Smart mat med föredrag, lokalproducerad försäljning och servering.
Välkomna kl 19.00.
Kostar 75:-

Carin Gisslén-Schönning

X-ing startar bloggHej alla,

Nu har X-ing hakat på trenden och börjat blogga. Tanken med denna blogg är att ha ett fortlöpande kalendarium där åsikter och händelser skall rapporteras dagligen. Hjälp till att göra denna blogg levande genom att dela med er av kommentarer.

Med vänlig hälsning


Christer Kallin

Dyng-Bengt filosoferar oktober-08Hej alla Dyng Bengt här,

Hoppas att ni alla har haft det lika mysigt som jag har haft det i sommar. Det har varit svårt att ha en bra framhjulsinställning på se-pe lådan med alla galanta damer efter vägarna. Det känns som huvudet har gått som en saftblandare.  Jag måste berätta om två gentila fruntimmer som kom och hälsade på mig runt midsommar. Dom kallade sig för Thelma och Louise och kom ifrån söderns land, men dom körde en BMW och inte en Thunderbird-66, så mig kunde dom inte lura. Jag själv är ju ingen fin människa men jag är full av godhet och det var dessa jäntor med. De hade varit på glesbygdsverket och pratat kvinnofrågor, sa de. Ja trodde det var en annan slags akademiker man skulle träffa då men det är klart det satte ju fart på diskussionen och man kan säga att arouselnivån var hög. Jag måste säga att ju mer sprattelvatten vi drack desto mer införstådd tyckte jag att jag blev. Det var nästan så jag tyckte vi var kloka på slutet. Men det slog mig i rompa dagen efter för jösses vad jag mådde den morgonen. Jag tittade mig själv i spegeln och trodde de hade uppfunnit en ny ras så jag fick gömma alla speglar så fort jag kunde eftersom självkritik inte är min starka sida. När jag bjöd jäntorna på frukost så märktes det även på dem. Finkänslig som jag är ville jag ju inte tala om hur de såg ut, så jag gav dem en banan jag. Men det skall ni veta Thelma och Louise, jag tänker på er, så puss och kram så syns vi snart på skansen.


Man kan undra hur det ser ut på energisidan i världen. Hur säkert är det med uran och kärnkraft när man i öst har lärt sig att styra nederbörden till att falla där man vill genom att bomba iväg det. Inte tror jag man har gjort all denna forskning för att få vackert väder och fina evenemang som OS och liknande. Sedan, att man hade den kunskapen redan när olyckan i Tjernobyl skedde, kan man konstatera att om man har sex fingrar beror det inte alltid på hur många banjoorkestrar man har i byn. Nej se till att vi utvecklar våra förnybara energikällor som vindkraften till exempel. Låt oss satsa på det i länet och sedan sätta oss ner och vänta på en blåsning.


Ni som handlar vatten med fräs i på flaska, har ni tänkt på hur mycket det kostar i pengar och i miljö med att transportera flaskorna? Hur mysigt känns det med osynliga och konstgjorda hallon som smaksättare bara för att man har bestämt att det inte är skadligt för oss (än)? Det känns då kul att veta att mjölkpriset har gått ner med 15 öre till mjölkbonden/företagaren på landsbygden. Detta i dessa tider när allt går upp i pris som drivmedel, gödning, foder etc. Då känns det inte som vi stöder våra egna när vi handlar på ICA, Konsum etc. och märker att priset inte går ner i butiken. Låt oss handla kvalitet och lokalproducerat ifrån länet om vi kan. Jag äter inte för att leva, jag lever för att äta så därför tänker jag mycket på vad jag stoppar i mig och att det smakar gott. 


Jag måste slutligen berätta om en stadsbo som var på besök. Vi var ute och åkte när han sa att han måste berätta något roligt när vi körde förbi en kohage. Han sa: Det var en ko som var "på-ängen".  Han skrattade så det bara väääste ur karl'n. Då såg jag att kon hade tofs på magen och konstaterade att man får jobba hårt om man skall få ihop något till bregottfabriken där. Vilket innebar att vi skattade tillsammans, men åt helt olika saker.  


Nu skall jag iväg och träffa Thelma och Louise på skansen så jag har inte tid med Er längre. Nu hörs vi inte förrän nästa gång.Dyng Bengt

Er egna lilla skitstövel


Dyng Bengt Filosoferar december 07Nu har den där drängen på X-ing ringt och tjatat igen, rackarns skitgubbe. Men lovat är lovat, så nu skriver jag några rader om mina funderingar...


Jag hörde en diskussion på badhuset för ett tag sedan, man satt och pratade om budget och skolfrågor. Då säger plötsligt en blåklint som är van att skaffa sig ovänner både till höger och vänster


•-        Låt oss lägga ner alla landsbygdskolor och sedan kidnappar vi en dagisfröken.

•-        Dagisfröken ...?

•-        Där ser du, ingen kommer att bry sig om att vi lägger ner alla landsbygdskolorna. Då kan vi göra om dom till koncentrationsläger för dem som har damp men det heter väl utbrändhet nu förtiden.


Hur tänker man, och när kommer man att kidnappa den där dagisfröken för landsbygdskolorna är man ju i full gång med och det kommer att bli fullt på dom där koncentrationslägren med bara beslutsfattare.


Jag träffade en av dom där människorna som vunnit VM i titlar, nere vid badhuset i Stockholm som sa - Det finnes inget som jag får sådan inspiration av som landsbygden för där händer absolut ingenting ... Han må vara trångsynt och drabbats av en brist på nyfikenhet samt att nattmössan och ögonlapparna är på när han drar till landet. Men vad gör väl det, tänker jag. Kan vi inte ge folk vad folk vill ha och marknadsföra tystnaden... Det är ungefär som när jag är ute och åker med se-pe lådan och stannar på en korvkiosk för att köpa en korv och en Stockholmare, då får jag en pucko till korven. Det vill säga jag får vad jag vill ha fast jag uttrycker mig lite konstigt.


Jag hade varit utanför 70 gränsen med se-pe lådan och stannade för att tanka hos Roger och Roy på macken i byn hemma. Då står det en madam med högt dyngfall och kilona på dom rätta ställena det vill säga att det var fulla selan och en väl tilltagen bajslåda, man blev alldeles till sig i småbyxorna. Då öppnar hon mun utan att ha engagerat hjärnan och säger - Min man säger att jag skall köpa avfettningsmedel med tycker ni att jag behöver det, jag som är så smal. Det är då man tror att gud skapade vissa bara för att retas...


Jag som ungkarl har blivit rätt så fundersam när man hört Gudrun och andra prata så intensivt om den här kvinnofällan. Vad jag undrar mest över är var kan man köpa en sån för det verkar ju som en bättre idé än det där tv-programmet bonde söker fru.


Nä nu skall jag ut med se-pe lådan och ragga landsbygdsskvaller som en sann plöj-boy.


Dyng-Bengt ifrån majnumretNu har den där drängen på X-ing ringt och tjatat igen, jag har nog hört hur han försöker göra sig lustig på min bekostnad när han är ute och sprätter. Men det vill jag bara säga att enligt min mening är hans humor som en hundskit det vill säga den är het i 5 minuter ... Men jag står alltid vid mitt ord så därför skriver jag några rader om mina funderingar till Er läsare ...

En av mina funderingar syftar på Er som alltid är stressad och ligger på gränsen att gå in i väggen, varför gör ni inte som jag... sätt er lugnt ner och vänta för det kommer ju alltid ny tid.

Det är ju så man gör på "badhuset" man tillsätter en utredning för att få sätta sig lugnt ner och vänta på ny tid ...


Jag funderade på hur mjölkbönderna fick ekonomin att gå ihop när ersättningen var så låg per liter så jag frågade en i södra Hälsingland som svarade - Det gäller att låna upp mer pengar på banken för då blir dom rädda om en ...


Vid en av mina ut flykter utanför 70-gräsen kom jag i kontakt med en förening (socialt arbetskooperativ) som hittat sitt kall i att sätta guldkant på livet för våra äldre som blivit äldre. När man får höra i dessa tider när empati uppfattas som synonym till socialkompetens hur dessa människor arbetar och bryr sig om sina medmänniskor blev jag alldeles till mig i småbyxorna. Det var då jag började fundera på vem som kommit på att kalla äldrevården för geriatrisk klinik? Den enda lösning som jag kunde komma på var att någon hade lovat sin gamla mamma att hon aldrig skulle hamna på långvården. Ja förr brydde vi oss mer om dom gamla och mindre om pälsdjuren. Nu önskar dom gamla att dom var en mink så att någon miljöaktivist skulle kunna komma och släppa ut dom en stund. Det där med att sätta patienten i centrum har ju aldrig kommit längre än att sätta patienten i väntrum. Förr så blev vi ju gamla och sjuka nu drabbas folk i + 70 för ohälsa. Tack alla ni som bryr er om era medmänniskor som har ett behov av detta, Ni är mina hjältar.


Nej nu skall jag skrämma upp sepe-lådan och ladda med viagra light, sådana som inte ger full effekt men ser bra ut i vattenkalsongerna nu i sommar och dra ut på landsbygdsvägarna som en turist och samla skvaller tills i höst

Bönders framtidI en artikel i en av kvällstidningarna debatteras det om genmodifierade produkter.
Vad tycker du om det hela?

Höstmöte 25 oktober i Nytorp


Finnskogs-rockabillyDet var högt i tak på Bollnäs Finnskog den 12 september. I det gamla sädesmagasinet från 1700 talet, i Katrineberg, hade bygdeföreningen anordnat en country/pubafton. Vi är bara nio bofasta men trots det så har vi en egen bygdegård och en återupplivad bygdeförening med nästan 100 medlemmar.

Katrineberg ligger på gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland.

Den gemytliga atmosfären passade perfekt för de Country & rocklåtar som Jens "Jesse James" Andersson och hans band stod för. Skogsfolket hade gått "man ur huse" för att få digga musiken och sjunga med i refrängerna. Många av besökarna var unga när denna musik var som mest populär d.v.s. runt 60-talet. En dåtidens raggarbil hade dock hittat dit och beundrades av 40-talisterna. Frågan är om ägaren till bilen var en fördröjd raggare från tiden det begav sig eller om det var en "nyraggare".

"Jesse James" & bandet gillade att få sjunga och spela i det gamla sädesmagasinet då det gav en speciell akustik för musiken. Publiken jublade uppskattande och tyckte att de som inte kom "får skylla sig själv". Under orkesterns pausar hade vi lyckan att få njuta av Sebastian "Zeb" Hanssons häftiga rocklåtar.

Både arrangörer och musiker var överens om att göra om arrangemanget nästa år. Kvällens häftigaste besök var dock Jane Mansfield och Elvis Presley - de bevisar att rocken lever kvar med ungdomen och vittnar om en nyrenässans.

Gissa om det händer en hel del på Finnskogen...


Framtidens service på landsbygdenUtredningen "Samverkan om lokal service" med Lars Högdahl och bland annat Benny Jansson, som är en vän till oss landsbygdsbor, pågår just nu för fullt. Snart ska man komma med ett delbetänkande och slutbetänkandet ska vara klart till 1 november 2009. Under hösten 2008 till hösten 2009 kommer man att ha en seminarieserie inom olika temaområden samt att ett utvecklingsarbete kommer att ske i 20 kommuner och för oss i Gävleborg berörs vi via att Söderhamns kommun är en av dessa.

                                               

Detta kan innebära statliga servicecentrum på landsbygden där man utgår ifrån ett medborgarperspektiv för en bred statlig och kommunal service där det lokala och kommunala är utgångspunkten. Det vill säga att alla ska ha en likvärdig service men att det kan ske i olika former. Man kan stärka det ideella och hitta ett koncept med en dörr in för medborgaren. En förhoppning är att man här, med stark styrning, kan hitta möjligheter att fler ska kunna vara utförare. Denna tydliga styrning med ett grundservicepaket bör kunna vara fasta med exempelvis affärer, bygdegårdar etc. som utförare samt även mobila servicepunkter som exempelvis lantbrevbäraren eller liknande.


Hur ska bygden få plats i detta? Hur ska avtal kunna tecknas mellan lokal utvecklingsgrupp och kommun? Hur ska bygden komma in i planeringen på ett naturligt sätt?


Här tycker jag att ett bra sätt att komma med i diskussionen är att försöka göra lokala utvecklingsplaner i alla våra bygder. Därefter ta en diskussion med kommunen med lokala utvecklingsplanerna som grund för att gemensamt ta fram en serviceförsörjningsplan för kommunen. Då med inriktning på att vara beredd att möta resultatet av utredning och ha åsikter om den.  I slutänden kommer ett beslut att utformas utifrån slutbetänkandet.


Vi måste ta chansen och vara med och bry oss om vår framtid på landsbygden. Låt oss ta den hand som sträcks ut för att arbeta fram en gemensam strategi.

Christer Kallin


X-ing börjar blogga om aktuella händelser

Tanken var en hemsida men utvecklades till en blogg istället.


RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter