Inbjudningar till Landsbygdsdialogen i Gävleborg i mars.
Landsbygdsdialog

 

Hej alla lokala utvecklingsgrupper,

.

Härmed inbjudes ni till en Landsbygdsdialog om global och lokal utveckling för framtiden. Detta är en uppföljning av vårt möte i november där resultatet av vad vi alla tyckte kommer att diskuteras.

.

Vi kommer även att prata om glokal utveckling samt trygghet på landsbygden. Här kommer vi att prioritera vad som är viktigast för oss tillsammans att ta tag i samt att vi kommer att lyssna till möjligheter som finns tillsammans med Europahuset, ABF och Civilförsvarsförbundet.

.
Inbjudan till Landsbygdsdialog i Ockelbo
.

Datum:                                                  Den 9 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Ockelbo i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Kulturstaion

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Hofors
.

Datum:                                                  Den 8 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Hofors i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Folketshus

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Sandviken
.

Datum:                                                   Den 15 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Sandviken i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Hyttgatan 16
.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Gävle
.

Datum:                                                   Den 16 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:         19,00 till 21,00

Plats:                                                      Gävle i ABF´s lokaler

Adress:                                                   Folketshus ABF Gästrikebygdens lokaler
.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Ovanåker
.

Datum:                                                  Den 10 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Edsbyn i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Långgatan 17
.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Bollnäs
.

Datum:                                                   Den 22 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Bollnäs i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Nygatan 8

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Söderhamn
.

Datum:                                                 Den 2 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:     19,00 till 21,00

Plats:                                                    Söderhamn i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Götgatan 11

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Ljusdal
.

Datum:                                                 Den 4 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:       19,00 till 21,00

Plats:                                                    Ljusdal i ABF´s lokaler

Adress:                                                  F.d. Wienercaféet, N Järnvägsgatan 29

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Nordanstig
.

Datum:                                                  Den 18 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Bergsjö i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Jordgubbsvägen 1 B

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Hudiksvall
.

Datum:                                                  Den 17 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Hudiksvall i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Nygatan 11


Då vi tänker bjuda på fika är det bra om ni meddelar antal som kommer från er organisation, samt vilken kommun.

.
Ni gör detta lämpligast via nedanstående e-postadress, helst i god tid före respektive möte. 

 

Med vänlig hälsning

Christer Kallin                                        Jörgen Eliasson

E-post: christer.kallin@gmail.com          E-post: jorgen.eliasson@abf.se


Söker bidrag på 1 miljon kronor

 
Söker bidrag på 1 miljon kronor


Nordanstigs kommun söker EU-pengar för att uppmuntra entreprenad inom vård och omsorg. Kommunen vill utveckla tjänstesektorn genom alternativa driftsformer inom offentlig sektor. - Vi vill uppmuntra invånare att starta eget. Ett exempel...

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

 


Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Gävleborgs Län 2009...


Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Gävleborgs Län 2009 har blivit utsedd och även nominerats till Hela Sverige Ska Leva riks för att kunna bli Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Sverige

Grupp: Hanebo Framtid

Kontaktperson: Irene Frank ordförande

Postaddress: Hanebo Framtid, Tönsen 7454, 823 91 Kilafors

Telefon: 0278-656032 eller 0705-278565       E-post: berglundm@telia.com

 

Denna lokala utvecklingsgrupp nominerats till utmärkelsen för följande verksamhet:

Engagemanget för bygden där man jobbar aktivt med och mot kommunen och andra organisationer och myndigheter. Med allt som berör bygden där man hjälpt till och skapat en rondell, jobbar med ett allaktivitetshus, planeringen av nytt konsum och planering av nya parkeringar runt affärerna och rastplatser i bygden, uppstyltning av bygden, besöks och turismnäring, företagarförening, ungdomsgård, ledande i länet av utvecklingen av byvakten, drev mjölkfrågan via massmedia och demonstrationer och skrivelser, driver frågan om rockfestival tillsammans med festivalarrangörer, ger ut länets bästa bygdetidning ”Hänt i Bygden” som slår de flesta veckotidningar, Har varit dragande i möjligheterna att starta ett kommunbygderåd men landade i att bli  en av de skapande av Destination Bergviken se http://bergviken.blogspot.com/ med allt vad det innebär inom besöksnäringen, men kommer att ta i kommunbygderåds frågan igen under den processen,  jobbar med vindkraften när det skall byggas ca 50 verk i bygden med allt ifrån kontakt med bolag kommun och förhandlingar om bygdepeng för bygden, vägar, räddat stationshuset där nu finnes butiker café och toalett, företagargrupp, teater, med sägen safari med snart nya lokaler och biograf som skall byggas, skolfrågorna, droger i skolan, kommunikation, evenemang som bonden på byn, Hårga sägnen, hälsingehambon, skateboards ramp,  Här jobbar alla tillsammans de ideella krafterna, företagarna, organisationer, kommun och myndigheter… Vilket är en av de största anledningarna att de kan lyckas skapa så mycket för att man ser till att ha roligt medans man gör nytta…

Verksamheten är:

Baserad på ideella krafter som arbetar i massa arbetsgrupper och är bollplank i alla frågor som rör bygden närområdet och kommunen. Jobbar med finansiering från sponsring, tidningen, kommunen, fonder och stipendier samt via projekt.

Kort beskrivning av verksamheten:

Det är lättare att tala om vad man inte gör…

Ge exempel på några konkreta resultat och/eller fördelar med verksamheten:

Man konstaterade att Kilafors var det första stoppet i den gröna väggen på väg upp till fjällen. Där såg man en potential i att besöksnäringen skall kunna stanna och upptäcka bygden. Man gjorde projekt om att skylta upp möjligheterna efter vägen, såg att om man fick till en rondell skulle farten sänkas och möjligheterna skulle visualiseras. Konsum gjorde en stor satsning och byggde ny stor lokal vid vägen och nya parkerings och rastplatser såg man till att det byggdes samt att man skapade Sveriges vackraste rondell som invigdes i sommar. Man har hjälpt till och stöttat Rockfestivalen i Kilafors för att bibehålla den i Kilafors i någon form. Man startade ett projekt via tre andra områden runt sjön bergviken för att ta till sig besöksnäringen via tematiska områden och på så vis skapa hållbar tillväxt och öka beläggningen hos befintliga  entreprenörer och skapa nya efter behov. Arbetsgrupper för dessa tematiska områden har skapats inom historia, sägner och skrönor, lokalmat, fiske, infrastruktur, dans, musik och motion, övernattningsmöjligheter dessa träffas lokalt varannan vecka samt stor möten med alla bygder fyra gånger per år. Detta ligger i utvecklingsplans stadiet där förankring är klar och kartläggning pågår och är på väg in en process för skapande av testverksamhet och uppbyggnad det vill säga projekt fasen…

Hur sker dialogen mellan er och kommunen?

Här sker ett ständigt givande och tagande där även aktiva politiker och tjänstemän även utanför bygden ser samhällsnyttan med en sådan aktivbygd där samarbete och dialog för hela kommunen framåt där politiska frågor är viktigare än partipolitiska frågor… Här får man får man engagemang från tjänstemän från alla områden inte bara kultur och fritid och näringslivsenheten…

Vilken dialog finns mellan er lokala utvecklingsgrupp och länsbygderådet?

Länsbygderådet har varit ett bollplank och hjälp på många olika sätt vid projektskrivning, rekvirering och skrivelser samt möten…

Övriga upplysningar:

Man tycker inte själv man gör så mycket utan det är alla andra som skryter över dem… Detta skall man inte bara läsa om utan också se och uppleva…

Nominering gjord av

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg på uppdrag av våra lokala utvecklingsgrupper i Länet.

 

Med vänlig hälsning

 

Christer Kallin

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg


Årets Kommun 2009 i Gävleborgs Län ...

 
Årets Kommun 2009 i Gävleborgs Län som därmed nomineras till Hela Sverige ska Leva och Årets Kommun i Sverige...

Kommun: Söderhamns Kommun

Kontaktperson: Magnus Svensson

Postadress: 826 80 Söderhamn

Telefon: Tel 0270-750 00                          E-post: magnus.svensson@soderhamn.se

 

Kommunen nomineras till utmärkelsen för följande verksamhet:

 1. Söderhamns kommun har ett sparkonto i JAK Medlemsbank där man har satt in 1 miljon kronor.
 2. Vision 2012 är ett långsiktigt och levande visionsarbete i kommunen. Under våren 09 genomfördes en uppföljning av dessa allt  i samarbete med Kommunbygderådet Allis.
 3. Man har genomfört ett antal skoldialoger i bygderna.
 4. Under 2009 har Söderhamns kommun, tillsammans med Kommunbygderådet Allis och lokala livsmedelsproducenter, stöttat den lokala torghandeln.
 5. Kommunens gamla Näringslivsråd ersattes 2007 av ett nytt Tillväxtråd för att på ett mer dynamiskt sätt hantera näringslivs- och tillväxtfrågorna lokalt tillsammans med Kommunbygderådet Allis.
 6. Söderhamns kommun har deltagit på Landsbygdsriksdagen med både politiker och tjänstemän och finansierat deltagare för Kommunbygderådet Allis.
 7. KBR Allis har haft verksamhetsmedel från Söderhamns kommun under 2009, för att på ett effektivt sätt kunna strukturera arbetssätt, bygdekontakter, visionsarbeten mm. Dessutom har KBR tillgång till telefon, fax, möteslokaler mm utan kostnad.
 8. Kommunen har anslagit medel till föreningsdrivna ungdomsgårdar på landsbygden, för att möjliggöra för fler mötesplatser för ungdomar.
 9. Söderhamns kommun håller på att arbeta fram en policy ang upphandling av när- och lokalproducerade livsmedel som en medveten strategi för en levande landsbygd.
 10. Man har genomfört, ett förutsättningslöst och öppet möte med representanter från landsbygden i kommunen, för att få synpunkter på vad man bör arbeta med och hur.
  Den översiktsplan för vindkraften som håller på att tas fram har varit ute på en relativt lång remissrunda i kommunens bygder, för att få in så mycket synpunkter som möjligt.
 11. Initiativet för ”Omställning Söderhamn”
 12. Man är ansluten till energimyndighetens ”Uthållig kommun”
 13. Man är ekokommun, med ett ekokommunråd med bred representation, för bästa planering med miljöperspektiv.
 14. Man är eltagare i EU-projektet Baltic Climate

 

Verksamheten är:

Nominering av Söderhamns kommun till årets kommun 2009

Söderhamns kommun har, som en medveten landsbygdsutvecklingsstrategi, ett sparkonto i JAK Medlemsbank. Man har satt in 1 miljon kronor, och sparpoängen kan överlåtas till lån som på olika sätt främjar utvecklingen i bygderna. På så vis minskar lånekostnaderna för låntagarna, utan att bidrag behöver utgå.

Vision 2012 är ett långsiktigt och levande visionsarbete i kommunen, där alla invånare kan vara delaktiga. Kommunledningen har bl a samlat in utvecklingsförslag för Söderhamns kommun. För att säkerställa att innevånare från hela kommunen deltar, har visionsdialoger förlagts också i bygderna, i samarbete med Kommunbygderådet Allis.

Under våren 09 genomfördes en uppföljning av dessa, för att se vad som hänt hittills samt inhämta nya förslag. Även visionsdialoger på samtliga skolor har genomförts, med både elever och föräldrar.

Man har genomfört ett antal skoldialoger i bygderna, för att samla in synpunkter på hur man ska hantera skolfrågan (bl a antalet skolor) med anledning av ett vikande elevunderlag. Denna dialog ledde till ett beslut om att inga landsbygdsskolor ska läggas ned under överskådlig tid.

Under 2009 har Söderhamns kommun, tillsammans med Kommunbygderådet Allis och lokala livsmedelsproducenter, stöttat den lokala torghandeln. Syftet har varit att underlätta för (primärt) kommunens producenter att på ett samordnat sätt kunna sälja sina varor i centrala Söderhamn. Under 2008 köpte man in enhetliga torgstånd och ett par kyldiskar som kan lånas av producenterna. Under 2009 har kommunen fortsatt att serva och låna ut dessa.

Kommunens gamla Näringslivsråd ersattes 2007 av ett nytt Tillväxtråd för att på ett mer dynamiskt sätt hantera näringslivs- och tillväxtfrågorna lokalt. Kommunalråd och tjänstemän har då regelbundna träffar tillsammans med en bred representation från olika lokala närings-livsorganisationer och branscher, däribland ”de areella näringarna”. Men också kommun-bygderådet Allis, som har den enda ideella representationen, har en ordinarie ledamot i rådet.

Söderhamns kommun har deltagit på Landsbygdsriksdagen med både politiker och tjänstemän, både 2006 och 2008. Dessutom har man finansierat deltagare från KBR Allis på lokalekonomidagarna 2006 och 2008, landsbygdsriksdagen 2008, landsbygdskonferensen i Emmaboda 2009, samt andra seminarier av vikt för den samlade kompetensen kring landsbygdsfrågor i kommunen.

KBR Allis har haft verksamhetsmedel från Söderhamns kommun under 2009, för att på ett effektivt sätt kunna strukturera arbetssätt, bygdekontakter, visionsarbeten mm. Dessutom har KBR tillgång till telefon, fax, möteslokaler mm utan kostnad.

Kommunen har anslagit medel till föreningsdrivna ungdomsgårdar på landsbygden, för att möjliggöra för fler mötesplatser för ungdomar.

Söderhamns kommun håller på att arbeta fram en policy ang upphandling av när- och lokalproducerade livsmedel som en medveten strategi för en levande landsbygd.

Man har genomfört, ett förutsättningslöst och öppet möte med representanter från landsbygden i kommunen, för att få synpunkter på vad man bör arbeta med och hur.

Den översiktsplan för vindkraften som håller på att tas fram har varit ute på en relativt lång remissrunda i kommunens bygder, för att få in så mycket synpunkter som möjligt. Dessa har på ett förtjänstfullt sätt blivit insamlade och redovisade.

När det gäller omställningsarbete till ett hållbart samhälle, gör man en hel del (förutom det ovanstående). Man är
- ansluten till energimyndighetens ”Uthållig kommun”
- ekokommun, med ett ekokommunråd med bred representation, för bästa planering med miljöperspektiv.

- deltagare i EU-projektet Baltic Climate, med målet att ”ge kommuner och lokala aktörer möjlighet att möta klimatförändringarna på ett integrerat och hållbart sätt men också förmedla förståelsen för klimatförändringarna och möjligheterna till en lokal och regional hållbar utveckling”.
- med ovanstående projekt som finansiär, har man på ett förtjänstfullt sätt synliggjort och stöttat ”framtidsveckan”, en hel vecka med olika aktiviteter och seminarier som bl a visade upp goda exempel från bygder och andra som gör bra klimatarbeten.

- i initiativet för ”Omställning Söderhamn” som har tagits av enskilda personer i kommunen, visar Söderhamn Kommun sitt intresse för och stöd till det arbete som görs. Detta gör man bl a genom medverkan i samarbetsgrupper och deltagande på konferenser, med syfte att både öka sin egen kompetens och stötta de initiativ som tas.

I lokalpressen förfogar omställningsinitiativet en gång i månaden över ett helt uppslag, där man fritt får skriva de artiklar man vill.

Detta uppslag har kommunen sponsrat varje gång hittills.

Kontakt uppgifter till Kommunbygderådet Allis

Allis KBR

Lena Åkerlind                                          
Södra Hamngatan 50                                  
826 50 Söderhamn                                     

Hemsida                             www.soderhamnsbygder.se

Telefon                                 0270 766 56   

Mobil                                    070 760 06 96

Lena Åkerlind                        

E-post:                                 lena.akerlind@soderhamn.com

Mobil:                                  070 350 80 66

 

Nominering gjord av:

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg på uppdrag av våra lokala utvecklingsgrupper i Länet.

 

Med vänlig hälsning

 

Christer Kallin

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg


Gävleborgs genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013...

Hej vän av landsbygd.
 
Jag heter Olle Berglund och väljer att göra ett litet upprop eftersom du nu får en chans utöver det vanliga. Du kan via mig påverka:
 
Gävleborgs genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013
 
Jag har nominerats av X-ing att vara med i nåt som heter Landsbygdsrådet. Vi är en grupp som länsstyrelsen utsett som fungerar som en referensgrupp för landsbygdsprogrammet (LBU). Det är innebär rubbet alltså även det många känner till som Leader.
 
Programmet är nu ute på remiss och jag hoppas att du har synpunkter på det. Jag har varit med och gått igenom det och i den bifogade filen så finns förändringarna och omprioriteringarna markerat med gul färg.
 
Det mycket olika stödmedel i vårt samhälle idag. Läs bland åtgärderna, Någon har sagt - är det bara en hållbar och bra idé så finns det pengar - och det håller jag med om. Sen är det jobbigt att göra projektbeskrivningar och skriva osv. Var inte rädd att ta hjälp - det finns också proffs som kan hjälpa till att hitta rätt. LBU är mycket mera än Leader och en del verksamhet går också att hitta en högre finanisering för via programmet.
 
Hör gärna av dig med dina synpunkter Gör förslag i texten till eventuella ändringar i texten och döp om filen till ditt förnamn där den nu heter 
 
Det blåser i Vindkraftsfrågan
 
Frågorna om lokal nytta av vindkraftsutbyggnaden som jag med flera jobbade med inom ramen för X-ing, där vi hade en vinddag på Nytorp hösten 2008 rullar med full kraft vidare i vårt län - region. Hälsinge Vindkraft - ideéll förening genomför ett projekt som ägs och roddas av Studieförbundet Vuxenskolan region Gävleborg/Dalarna. Föreningen är fattig och SV är en bra bank med projektvana att hålla i handen.
 
Nu rullar det för fullt med lokala möten. Vi lyfter frågan om lokal nytta vad vi orkar och mäktar med. Nu pågår möten för allmänheten - vi kommer att smalna av målgruppen till beslutsfattare och markägare med tiden. Men bygderörelsen är viktig. Vill ni arrangera och genomföra möten så lovar vi att försöka vara med och bidra med en opartisk informationsinsats. Det brukar ta mellan 1-1,5 timme
 
Kontakta gärna vår projektledare: Roland Lundqvist 070-631 85 29, roland.lundqvist@carnot.se
 
Läs också mera på: www.halsingevindkraft.se
 
Kom gärna på något av våra möten framöver också.
 
Jag bifogar föreningens generella remissvar till kommunerna som nu ligger för remiss i många av våra kommuner. Naturligtvis är vi i föreningen bara glada av om ni använder de skrivningar vi gjort. Kopiera hur ni vill och framför som vi gjort vikten av att se till så att vindkraften också kommer att göra lokal nytta utöver att leverera en miljövänlig el.
 
Tack och hör gärna av dig med synpunkter på straterin för LBU
 
 
Olle Berglund
 
Sprid gärna detta vidare i era landsbygdsintresserade nätverk.

 


 


I Kilafors tillverkas fritidshus och friggebodar som säljs till kunder i hela Sverige.


I Kilafors tillverkas fritidshus och friggebodar som säljs till kunder i hela Sverige. Företaget Hälsingestugor har funnits i 45 år och har precis klarat sig igenom finanskrisen.
– Nu verkar det ha vänt, säger vd Peter Karsbo.

Kunglig glans vid Kilafors herrgård...

De nya arrendatorerna av Kilafors herrgård bjöds på en riktig pangstart.
Första helgen i helt egen regi fick de kronprinsessan Victoria och hennes Daniel som gäster när dessa skulle ta jägarexamen.

Läs hela artikeln på Hela Häsingland.se

Länsmuseet motsätter sig en rivning av godsmagasinet vid Kilafors bangård...

Länsmuseet motsätter sig en rivning av godsmagasinet vid Kilafors bangård. Magasinet bedöms ha ett mycket högt lokalhistoriskt värde.

Läs hela artikeln på Hela Häsingland.se

Järnväg som engagerar många

20 godståg per dygn ska trafikera järnvägen mellan Kilafors och Söderhamn om något år.
Tågen kommer att passera alldeles utanför Åke Larssons hus i Segersta. Han var en av många som ställde frågor till Banverket under torsdagens informationsmöte.

Läs hela artikeln på Hela Häsingland.se

Stock Car-klenod i Segersta

På 1950-talet och början av 1960-talet var Stock Car en populär form av motorsport. De flesta Stock Car-bilar är säkerligen sedan länge borta. De fick sluta sina dagar på skroten. Men åtminstone en finns kvar, även om den sett sina bästa dagar. Den står på Lars Hanssons gård i Segersta.

Läs hela artikeln på Hela Häsingland.se

Nu växlar Hanna upp...

Tungt vägande konsthantverk har hittat in till centrala Söderhamn. Hanna Zetterlund, de "fula" materialens "drottning", flyttar in på Kungsgatan, lägger in en högre växel med alster i betong, plåt och återvinningsmateriel.

Läs hela artikeln på Hela Häsingland.se

Nej till Konsum-köp
Nej till Konsum-köp

Tekniska nämnden i Bollnäs vill inte köpa gamla Konsum i Kilafors för 27 000 kronor. Det är bättre att privata intressenter köper lokalerna, anser en nästan helt enig nämnd. 


Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Dyrare rondell i Kilafors
Dyrare rondell i Kilafors

Kilafors/Ljusnan
Att bygga cirkulationsplatsen (rondellen) i Kilafors under vintern – för att skynda på arbetet inför öppnandet av nya Konsum – gjorde bygget ett par miljoner kronor dyrare än beräknat. Den nya rondellen i korsningen riksväg 83/Stationsgatan invigdes i juni i år. Budgeten för bygget var 6 miljoner kronor – men kostnaden blev drygt 8.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.seGodsmagasinet i Kilafors ska rivas
Godsmagasinet i Kilafors ska rivas

Det gamla godsmagasinet vid bangården i Kilafors ska rivas. Banverket söker nu rivningslov hos miljö- och byggnämnden i Bollnäs.
Men den exakta tidpunkten för rivningen är oklar.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Bingoförslag tas inte upp
Bingoförslag tas inte upp

Medborgarförslaget om en bingohall i Kilafors kommer inte att tas upp till behandling i kommunfullmäktige i Bollnäs. Det har fullmäktiges presidium beslutat.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Länsstyrelsen beredd bekosta myggkampen
Länsstyrelsen beredd bekosta myggkampen

Regeringen bollar över ansvaret för finansieringen av myggbekämpningen till länsstyrelsen.
– Vi hade hoppats att staten skulle gå in med särskilda pengar. Nu kanske annat angeläget i länet måste stryka på foten, säger Mats Hindström, chef för avdelningen Landsbygd och natur på länsstyrelsen.

Läs hela artikeln i Arbetarbladet

Staten har avgörandet för landsbygdens överlevnad
Staten har avgörandet för landsbygdens överlevnad

Landsbygden har haft en tuff utveckling under 2000-talet. Befolkningsutvecklingen och den kommunala ekonomin har i många kommuner och regioner skapat stora svårigheter samtidigt som infrastrukturen och den offentliga servicen försämrats.

Läs hela artikeln i NSD

"Satsa EU-pengar på infrastruktur"

"Satsa EU-pengar på infrastruktur"

Sverige borde kunna satsa landsbygdspengar från EU:s Leaderprojekt på infrastruktur - precis som man gör till exempel i Irland och till viss del i Finland - istället för tillfälliga projekt som sällan leder till långsiktiga jobb. Det anser Lars Skytt, socialdemokratiskt kommunalråd i Älvkarleby.

Lars Skytt, kommunalråd (S) i Älvkarleby: "Många projekt är flummiga"

Läs hela artikeln på SR Gävleborg

Hittat på Dyng-Bengts blogg


Tänk att bostad kunna slopa, här är bonden som bor uti sin skopa....

Anders, 41, bor som en snigel Nyheter Aftonbladet: ´

"Anders tar med sig huset på traktorn Varför sova i tält eller på dyrt hotell när du jobbar långt hemifrån? Gör i stället som sniglarna – ta med dig huset. Anders Karlsson, 41, fraktar bostaden på traktorskopan"

Hittat på Dyng-Bengts blogg


Jaga vildsvin har dom gjort, men 200 kg det är stort...

Sköt ett jättesvin Nyheter Aftonbladet:

"Jägare i Östergötland sköt 200 kilo tungt vildsvin Jägarna trodde knappt sina ögon när de såg vildsvinet de precis fällt. 200 kilo tungt och med 24 centimeter långa betar låg det på marken. – Bara en gång förut har jag sett ett sådant stort svin, säger Leif Franzén vars mark svinet sköts på."

Tidigare inlägg
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter