Information om vindkraft

 

Hej alla som är involverade i att Hela Sverige skall leva.


Vindkraft kan vara positiv förutsatt att den byggs för rätt ändamål, på rätt ställe och att den inte strider mot någon lagstiftning när det gäller äganderätt och miljöpåverkan etc.  Ref. bl.a. grundlag§2:18 och 2:20.


Lagarna torde innebära att inget verk får byggas så att det vid gräns mot annan fastighet medför olägenhet eller hinder för den fastighetens verksamhet, såvida inte en ömsesidig överenskommelse har träffats.


Man får, i dagens samhälle, kanske acceptera att tåla en främmande ljudnivå upp till 35 dB vid sin ägogräns. Men mer än så v ore att kränka rätten och möjligheten att ostört njuta och förfoga över sin plats för boende och verksamhet.


Att ensidigt deklarera enskild mark som ”industriområde” och därmed hävda att boende får tåla större intrång och konsekvenser i sin miljö än utanför ett industriområde, är knappast förenligt med äganderättsskyddet.


Eftersom forna dagars ”BAGGBÖLERI” och bolagsfasoner nu bubblar upp till ytan mer el mindre dagligen i vårt avlånga land, där äganderätt och sakägare åsidosätts för något som inte finns någon miljönytta med då stor del av den el som redan produceras är koldioxidfri.   ´

Då är det ren stöld av medborgares pengar i form av raljerade fastighetsvärden och skattemedel då elsertifikatspengar skall finansiera export av överskottsel på vår bekostnad med vår livsmiljön omvandlad till ”ELIDUSTRIOMRÅDE”. 


Ta er tid och titta på detta Vindkraftsseminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien  från 21 oktober 2009!        http://video.videra.com/videra/Catalog/Front.aspx?cid=fa199291-f1c9-4b6f-9872-adecc51b62 seminariet hölls på KSLA, www.ksla.se


Se i första hand 1:a etappen  framför allt vad Björn Gillberg och Bertil Persson samt  Ingmar Ahlse`n SLU framför angående påverkan och störning fåglar och djur.


Inloggnigs-uppgifter och hålltider nedan.


Se även fågeln som missade varningsskylten på http://www.vindkraft-odeshog.se/ (rulla ned under nyheter)


Om du går in på nedanstående länk kan du lyssna på alla föredag, totalt 15 st av en tid på över 8 tim,
men här får ni ett par bra hålltider, väl värda att lyssna på


80:05 Björn GIllberg
99:30 Bertil Persson
118:00 Henning Theorell Människas påverkan
125:00 Diskussion
227:00 Ingemar Ahlén SLU Uppsala (fåglar)
250:00 Stefan Edman
269:00 Håkan Slotte Riksantikvarieämbetet
292:00 Karin Hammarlund SLU  Alnarp Planering med människan i centrum


Övrigt
08:00 Rune Frisén naturvårdsverket/miljöfrågor
25:28 Fredrik Dahlström Energimyndigheten
37:50 Peter Svantesson Bergviks skog
61:00 Mattias Rapp VD Svensk vindenergi mm


Vindkraftsseminarium 21 oktober 2009!


Login: ksla
Password: KunglSLA


Med vänlig hälsning

Gun Askerö
Assistent

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 95 B, Stockholm
Tel: 08-54 54 77 12   Mobil: 070 160 33 09
Fax: 08-54 54 77 10


Senaste nytt från KSLA: www.ksla.se

Prenumerera på inbjudningar: http://www.ksla.se/subscribe.asp


Skickar här en länk till en artikel angående maskindirektivet, något som kommer att inskränka på allemansrätt mm när det klarnar kring vad det innebär att omvandla naturen till ett industriområde utan att ta hänsyn till djur o människors livsmiljö Och gällande EU-direktiv som är striktgällande.

http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=32567&pt=107&m=2879


Centern i hårt blåsväder!

Världens mest absurda vindkraftverksprojekt. Bara ca 3 GWh per år produceras med 3-MW-verk vid 5.5 m/s vind - 11% i verkningsgrad observera att spänningsfallet i svenska elnätet är 11 %

Se här http://landskapsskydd.se/ i vänster kolumn


Med vänlig hälsning Patrik Erixon Tel 070 34 102 08


Stora vindkraftsplaner i Finngrundet
Stora vindkraftsplaner i Finngrundet

Nordens största vindkraftspark kan komma att ligga i Finngrundet utanför Gävlekusten, i alla fall om Hans Ohlsson, projektledare på företaget WPD Scandinavia AB, får bestämma. Efter 6 års planerande och undersökande har företaget nu sökt tillstånd hos Regeringen.

 Hans Ohlsson. "Vår plan är att bygga 300 vindkraftverk i Finngrunden"

Läs hela artikeln i SR Gävleborg

Många synpunkter om vindkraftverk
Många synpunkter om vindkraftverk

Planerna för vindkraftsutbyggnaden i Nordanstigs kommun har kommit in i ett avgörande skede. Efter sommarens samråd med kommunmedborgarna har sex olika skisser granskats och massor av synpunkter kommit in till kommunstyrelsen som ska ange gränser och villkor för utbyggnaden.

 Ann-Margret Honkasalo: "Det är stora ingrepp i naturen"

Läs hela artikeln på SR Gävleborg

Lingbo i centrum för vindkraft
Lingbo i centrum för vindkraft

Eolus Vind AB fortsätter sin utbyggnad av vindkraften i trakten kring Lingbo. Nu har företaget fått bygglov för sex nya vindkraftverk öster om Lingbo intill gränsen till Söderhamns kommun. Redan tidigare har Eolus Vind AB projekterat för drygt ett 20-tal vindkraftverk väster om Lingbo i trakterna av Vackerdalsberget. Eolus Vind bygger också två vindkraftverk på Vettåsen i Sandvikens kommun. Det är de två första vindkraftverken som Eolus uppför här i trakten och som ska vara i drift redan i år, påpekar Anders Bergström som är projektansvarig.

Läs hela artikeln i GD

Ytterligare en vindkraftpark
Ytterligare en vindkraftpark i Lingbo

Det blir en till vindkraftpark i Lingbo. Eolus vind har fått bygglov för att uppföra ytterligare sex vindkraftverk i området, den här gången vid Klubbäcken.

Läs hela artikeln i Arbetarbladet

Pengar till vindkraftsplanering
Pengar till vindkraftsplanering

Boverket har beviljat Söderhamns och Bollnäs kommuner 667 000 kronor som stöd till planeringsinsatser för vindkraften. Pengarna ska användas till en kommuntäckande utställning, vilken presenteras under september.

Läs hela artikeln på Hela hälsingland.se

Bygglov för vindkraftpark överklagas
Bygglov för vindkraftpark överklagas

Försvarsmakten överklagar nu bygglovet som vindkraftföretaget Ownpower Projects fått för åtta vindkraftverk på Svartboklint och Bjärkberget, öster om Vallsta. Anledningen är att tre av verken ligger för nära försvarets väderradarstation i Nianfors.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Välkommen till vindseminariarium i Söderhamn 16 - 17 september

Välkommen till vindseminariarium i Söderhamn 16 - 17 september

Byavind II - Hur kan vindkraften vara till nytta för kommun och lokalsamhälle?Seminariet äger rum på First Hotel Statt i Söderhamn den 16-17 september 2009.


Seminariet arrangeras av Nätverket för Vindbruk, Hela Sverige ska leva, Hälsinge Vindkraftförening med
Söderhamns kommun som värd. Seminariet pågår från lunch till lunch och deltagarantalet är begränsat till
30 deltagare. Ett första seminarium hölls i Piteå den 28-29 april, med deltagare från Norrbotten och fokus
på bygdepeng. Motsvarande seminarier kommer att arrangeras i andra delar av landet senare under året.


Läs mer


Ja till åtta vindkraftverk
Ja till åtta vindkraftverk

Vindkraftföretaget Ownpower Projects har fått bygglov för åtta vindkraftverk på Svartboklint och Bjärkberget öster om Vallsta. Arbetet med vägdragning planeras komma igång under hösten, men först 2011 kan vindkraftparken finnas på plats.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Strid om vindkraft i fjällurskog
Strid om vindkraft i fjällurskog

Är det rätt att hugga träd för att bygga 30 vindkraftverk i en fjällurskog, där just skogen har skyddats i ett naturreservat? Tunga expertinstanser anser att miljöbalken sätter stopp för vindkraftparken. Men regeringen säger ja.

Läs hela artikeln i SvD


Orubbad tro på vindkraftens framtid
Orubbad tro på vindkraftens framtid

Lantbrukare tror på vindkraftens framtid. Men satsningarna skulle vara ännu större om reglerna var mindre krångliga.

Läs hela artikeln i tidningen ATL

Rädda vindkraftsutbyggnaden
Rädda vindkraftsutbyggnaden

VINDKRAFTEN Centerpartiets riksdagsledamöter måste följa sitt eget stämmobeslut och rädda den andelsägda vindkraften. Stoppa den nya uttagsskatt som enligt regeringens vindkraftssamordnare blir ett hinder för vidare vindkraftsutbyggnad, kräver representanter för tre andelsägda vindkraftsbolag, inför måndagens riksdagsdebatt.

Läs hela artikeln i SvD


Vindsnurror utanför Trödje 2011
Vindsnurror utanför Trödje 2011

23 vindsnurror planeras utanför Trödje. De ska kunna ge 43 000 personer el.

Det är företaget WPD och Samkraft som planerar att bygga 14 respektive nio vindkraftverk väster om Trödje. Vindsnurrorna planeras i det område som är utpekat som riksintresse för vindkraft, vid Hittsjön och Kvissjaberget.


Läs hela artikeln i tidningen GD

”Skogen kommer inte att påverkas”
"Skogen kommer inte att påverkas"

Höga naturvärden kan finnas i områden som inte har fått något juridiskt skydd. I SvD:s kartläggning ligger nästan var femte planerat vindkraftpark intill ett naturreservat eller en nationalpark.

Läs hela artikeln i SvD


Vindkraftens tillväxt fara för fågellivet


I Norge flyger havsörnar in i vindkraftverk och dör. I Sverige har myndigheterna gett tillstånd till 40 vindkraftparker på land - utan att ta reda på följderna för fågellivet, visar SvD:s granskning.

Läs hela artikeln i SvD

Vindkraftverk hot mot skyddad natur


Trots att nationalparker och naturreservat är olämpliga platser för vindkraftverk enligt myndigheterna, planerar bolag att lägga stora vindkraftparker i eller precis intill sådana områden. SvD:s granskning visar att vindkraften som ska rädda klimatet kan förstöra värdefull natur.

Läs hela artikeln i SvD


Se vår film "Vindbyar" på Youtube!
Se vår film "Vindbyar" på Youtube!

Vindkraften är en nationell resurs med stark lokal tillhörighet. I filmen får du träffa lokalbefolkning, kommunpolitiker och en minister som alla tycker till om hur snålblåst, medvind och motvind kan utnyttjas i den svenska vindkraftsutbyggnaden.

Ska inkomsterna stanna lokalt, regionalt eller blåsa bort någon annanstans?!


Se filmen här


Fakta:
Filmen är producerad av Hela Sverige ska leva med stöd från tidigare Glesbygdsverket. Bakom kameran finns Håkan Lyktberg och reporter är vår egen Inez Abrahamzon. Syftet med filmen är att lyfta fram den lokala nivån i vindrkraftsutbyggnaden och få en liten genomlysning av frågan om återbäring. Visa på konkreta exempel på kooperativt ägande. Ambitionen är att göra Vindbyar ll, men då från södra delarna av Sverige, där helt andra förutsättningar råder.


Storsatsning i vindarnas by?
Storsatsning i vindarnas by?

Nu finns en möjlighet till utveckling för Tönsen. En chans att ta tillvara den gratisenergi som blåser över bergen varje dag, dygnet runt, året om. - En toppengrej, säger Sven Dahlberg.

Men Sven, som är bonde från Tönsen, har inte alltid varit positiv till den planerade vindkraftsparken.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se


Byavind med styrka
Byavind med styrka

I slutet av april arrangerades den första av tre seminarier om lokal vindkraftsutveckling, Byavind l. Bakom seminariet i Piteå står Hela Sverige ska leva, Nenet, Norrbottens Energikontor och Vindform. Platsen för seminariet var Piteå.

Vindkraften - vad får den för konsekvenser för landsbygden, kommuner och lokalsamhällen? Gynnar vindkraften den lokala ekonomin på kort och lång sikt, eller kommer pengarna som vindkraften generar att blåsa iväg någon annanstans? Kan vindkraften ägas och drivas lokalt, så att den blir till nytta för bygden? Det är temat för seminarierna.  Fortsättning följer

Nu jobbar arrangörerna vidare med planering av seminarierna Byavind ll & lll. Datum och ort ska fastställas de närmaste veckorna.


Tanken är att upplägget ska vara relativt likt det i Piteå, men med lokala/regionala inslag och angelägna frågeställningar.


Läs agendan från seminariet


Läs sammanfattningen av seminarietLäs mer på Hela Sverige Ska Levas Hemsida

Det blåser snålt om vindkraften
Det blåser snålt om vindkraften

VEM VÅGAR SATSA?


Samtidigt som Centerledaren Maud Olofsson säljer ut sin själ till kärnkraftslobbyn möter vindkraften hård kritik från lokala opinioner som tycker att vindsnurrorna är fula, väsnas eller förstör på annat sätt.

Svensk vindkraft har tappat fart enligt statistik från branschorganisationen Svensk vindenergi. I fjol byggdes 134 vindsnurror med en total effekt på 236 MW. I år lär utbyggnaden bara bli på 150 MW.

Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen spelar förstås roll. Men det är inte hela sanningen. Att vindenergi­branschen nu upp­lever att det blir svår­are att få fram kapital till investeringar hör också samman med regeringens energipolitik.

Läs hela artikeln i Aftonbladet


Vindraftjätte klagar på svensk energipolitik
Vindraftjätte klagar på svensk energipolitik

Världens största vindkraftstillverkare, danska Vestas Wind System, klagar i ett brev till näringsminister Maud Olofsson på det svenska systemet med gröna elcertifikat.

De gröna elcertifikaten, som infördes för sex år sedan, ersätter det gamla systemet med direkta bidrag till förnybar elproduktion.
Producenter av förnybar el, till exempel vindkraft, småskalig vattenkraft och kraftvärme baserad på biobränslen, får ett elcertifikat av staten för varje megawattimme el som produceras.

Lågt pris på elcertifikat
Alla elbolag måste sedan köpa en viss mängd elcertifikat i proportion till hur mycket el de säljer. Den kostnaden läggs på kundernas elräkning och har hittills motsvarat några öre per kilowatt.
Priset på elcertifikaten sätts på den öppna marknaden där priset varierar efter tillgång och efterfrågan.

Just nu är det överskott på elcertifikat eftersom efterfrågan på el gått ned och elbolagens kvotplikter är fyllda. Med överskott på elcertifikat går priset ned och producenterna av förnybar el får mindre intäkter.

Svensk Vindenergi har också skickat brev till Maud Olofsson i samma ärende som Vestas.

Källa: Ny Teknik

Läs hela artikeln i Land Lantbruk


Vattenfall satsar på vindkraft
Vattenfall satsar på vindkraft

Vattenfall ska satsa 1,5 miljarder kronor på att bygga vindkraftparken Stor-Rotliden i Åsele kommun, enligt ett pressmeddelande. Det blir Vattenfalls största vindkraftsatsning på land. Parken kan börja byggas redan i sommar och tas i drift nästa år.

Läs hela artikeln i SvD


Tidigare inlägg
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter