Information om vindkraft

 

Hej alla som är involverade i att Hela Sverige skall leva.


Vindkraft kan vara positiv förutsatt att den byggs för rätt ändamål, på rätt ställe och att den inte strider mot någon lagstiftning när det gäller äganderätt och miljöpåverkan etc.  Ref. bl.a. grundlag§2:18 och 2:20.


Lagarna torde innebära att inget verk får byggas så att det vid gräns mot annan fastighet medför olägenhet eller hinder för den fastighetens verksamhet, såvida inte en ömsesidig överenskommelse har träffats.


Man får, i dagens samhälle, kanske acceptera att tåla en främmande ljudnivå upp till 35 dB vid sin ägogräns. Men mer än så v ore att kränka rätten och möjligheten att ostört njuta och förfoga över sin plats för boende och verksamhet.


Att ensidigt deklarera enskild mark som ”industriområde” och därmed hävda att boende får tåla större intrång och konsekvenser i sin miljö än utanför ett industriområde, är knappast förenligt med äganderättsskyddet.


Eftersom forna dagars ”BAGGBÖLERI” och bolagsfasoner nu bubblar upp till ytan mer el mindre dagligen i vårt avlånga land, där äganderätt och sakägare åsidosätts för något som inte finns någon miljönytta med då stor del av den el som redan produceras är koldioxidfri.   ´

Då är det ren stöld av medborgares pengar i form av raljerade fastighetsvärden och skattemedel då elsertifikatspengar skall finansiera export av överskottsel på vår bekostnad med vår livsmiljön omvandlad till ”ELIDUSTRIOMRÅDE”. 


Ta er tid och titta på detta Vindkraftsseminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien  från 21 oktober 2009!        http://video.videra.com/videra/Catalog/Front.aspx?cid=fa199291-f1c9-4b6f-9872-adecc51b62 seminariet hölls på KSLA, www.ksla.se


Se i första hand 1:a etappen  framför allt vad Björn Gillberg och Bertil Persson samt  Ingmar Ahlse`n SLU framför angående påverkan och störning fåglar och djur.


Inloggnigs-uppgifter och hålltider nedan.


Se även fågeln som missade varningsskylten på http://www.vindkraft-odeshog.se/ (rulla ned under nyheter)


Om du går in på nedanstående länk kan du lyssna på alla föredag, totalt 15 st av en tid på över 8 tim,
men här får ni ett par bra hålltider, väl värda att lyssna på


80:05 Björn GIllberg
99:30 Bertil Persson
118:00 Henning Theorell Människas påverkan
125:00 Diskussion
227:00 Ingemar Ahlén SLU Uppsala (fåglar)
250:00 Stefan Edman
269:00 Håkan Slotte Riksantikvarieämbetet
292:00 Karin Hammarlund SLU  Alnarp Planering med människan i centrum


Övrigt
08:00 Rune Frisén naturvårdsverket/miljöfrågor
25:28 Fredrik Dahlström Energimyndigheten
37:50 Peter Svantesson Bergviks skog
61:00 Mattias Rapp VD Svensk vindenergi mm


Vindkraftsseminarium 21 oktober 2009!


Login: ksla
Password: KunglSLA


Med vänlig hälsning

Gun Askerö
Assistent

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 95 B, Stockholm
Tel: 08-54 54 77 12   Mobil: 070 160 33 09
Fax: 08-54 54 77 10


Senaste nytt från KSLA: www.ksla.se

Prenumerera på inbjudningar: http://www.ksla.se/subscribe.asp


Skickar här en länk till en artikel angående maskindirektivet, något som kommer att inskränka på allemansrätt mm när det klarnar kring vad det innebär att omvandla naturen till ett industriområde utan att ta hänsyn till djur o människors livsmiljö Och gällande EU-direktiv som är striktgällande.

http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=32567&pt=107&m=2879


Centern i hårt blåsväder!

Världens mest absurda vindkraftverksprojekt. Bara ca 3 GWh per år produceras med 3-MW-verk vid 5.5 m/s vind - 11% i verkningsgrad observera att spänningsfallet i svenska elnätet är 11 %

Se här http://landskapsskydd.se/ i vänster kolumn


Med vänlig hälsning Patrik Erixon Tel 070 34 102 08


Kommentarer

Var inte feg utan skriv något vackert!:

Vad vill du kalla dig?:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

Smygreklam för din egen blogg/hemsida:

Här skriver du:

Trackback
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter