Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009 Hela Sverige ska leva riks


 
Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009
Dagordning och handlingar inför Hela Sverige ska levas höst-/medlemsmöte.
 
·         Näringsdepartementet informerar
·         Projekt redovisas
·         Landsbygdsriksdagen 6 – 9 maj i Sunne presenteras
·         Landsbygd  2.0 – Unga på landsbygden
·         Öppet Forum
            Under punkten Öppet forum uppmanar vi deltagarna att sända in aktuella
            frågeställningar till kansliet senast den 3 december till Birgit Andersson
            e-post:  birgit@helasverige.se eller telefon 08-24 13 50.
 
·         Organisationsarbetet avrapporteras
 
 


Dagordning inför Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009
Plats: Kurort, Brunnsvägen 32, Lundsbrunn, Skaraborg
8 december 2008
Lunch serveras från kl 12.00
 
13.30 Inledning
           Välkomna till medlemsmötet.
           Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
           Inez Abrahamzon, vice ordförande Hela Sverige ska leva
           Så här jobbar vi i Länsbygderådet Skaraborg
           Hans Lundmark, ordförande och Karola Svensson, verksamhetsledare
 
14. 00 Näringsdepartementet informerar
             Eva Sörell, departementssekreterare vid Näringsdepartementet informerar om     
             Regeringens arbete med landsbygdsfrågorna, främst servicen.
 
14.30 Några projekt och insatsområden (5 - 10 minuter presentation)
 
            Jämställdhet, Cicci Andersson
            Kvinnors entreprenörskap, Inger Karlsson            Vindkraft, Cicci Andersson
            Kompetenta anordnare, Åse Blombäck
            Lokal finansiering, Ulla Herlitz
            Lokal planering, Bosse Lönnquist
            Drivmedelsförsörjning, Owe Nordling
            Omställning Sverige, Uno Lundback  
            Bygdebanken, Ulrik Strömberg         
 
 15.30 Kaffe
 
16.00 Landsbygdsriksdagen 2010
          Projektledarna Ingemar Robertson och Maria Åhgren.
 
16.20 Landsbygd 2.0 – Unga på landsbygden
          Tomas Larsson, projektledare presenterar processen inför
          Landsbygdsriksdagen.
 
16.40 Öppet Forum
 Till Öppet Forum uppmanar vi deltagarna att sända in aktuella frågeställningar senast 
 den 3 december till Birgit Andersson e-post: birgit@helasverige.se 
 eller telefon 08-24 13 50.
 
17.30  Hela Sverige ska levas ambassadör Heidi Andersson
           Heidi Andersson presenterar sig
 
18.45  Dagen avslutas – fri tid med
 
19.30  Middag med presentation av Årets lokala grupp och kommun
 


9 december 2009 Lundsbrunns kurort
 
08.00   Styrelsemöte Hela Sverige ska leva
 
08.45  Öppet forum fortsätter
                                                                                                                                                                         
09.30  Organisationsarbetet avrapporteras
 
09.45  Kaffe
 
10.00  Utdelning och presentation av utmärkelserna Årets lokala utvecklingsgrupp och
           Årets Kommun 2009.
          
11.00  Höstmötesförhandlingar inleds
 
           Förslag till dagordning
                      1.  Föreningsmötets öppnande
                     Välkommen hälsar Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
                      2.  Val av mötesordförande
                      3.  Val av mötessekreterare
                      4.  Frågan om föreningsmötets utlysning
                      5.  Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare.
                      6.  Verksamhetsplan 2010,                      7.  Budget 2010
                      8.  Årsmötet 2010
                           Förslag:  6 maj 2010
                      9.  Landsbygdsriksdagen 2012
                      10. Rapporter
                            a) Valberedningen
                      11. Övrigt
                      12. Avslutning kl.13.00 med lunch (Buss till Skövde avgår kl 13.50)
 
 
__________________________________________
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 111 29 STOCKHOLM
Tfn: 08-24 13 50, Fax: 08-24 28 05 www.helasverige.se
 
 


Kommentarer

Var inte feg utan skriv något vackert!:

Vad vill du kalla dig?:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

Smygreklam för din egen blogg/hemsida:

Här skriver du:

Trackback
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter