Hanebo Framtid – riktiga lantisarHanebo Framtid – riktiga lantisar

Tidningen Land har utsett årets hundra mesta lantisar. Flera hälsingar finns med och bäst av alla är Hanebo Framtid på en nionde plats.

Läs hela artikeln på Hela Hälsingland.se

Söker bidrag på 1 miljon kronor

 
Söker bidrag på 1 miljon kronor


Nordanstigs kommun söker EU-pengar för att uppmuntra entreprenad inom vård och omsorg. Kommunen vill utveckla tjänstesektorn genom alternativa driftsformer inom offentlig sektor. - Vi vill uppmuntra invånare att starta eget. Ett exempel...

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

 


Sammanfattning av landsbygdsdialogen vi X-ing´s halvårsmöten i länets tio kommuner...

Landsbygdsdialog
 

Länsbygderådet X-ing i gävleborgs halvårsmöten i länets 10 kommuner där man har bjudit in alla sina 240 medlemmar för en dialog om lokalutveckling på landsbygden med fokus på x-ing funktion och nytta för lug…

Skolfrågan


Det ständiga hotet mot nedläggning av skolor tar stor kraft av våra medlemmar och man efterlyser en dialog i tid för att kunna jobba mer politiskt mot/med politiker. Där man kan prova ingångar i frågan som tillexempel mer teknikanvändning i skolorna och på så vis använda kreativitet istället för enbart prata nedläggning…

Samordning


Våra medlemmar har givit uttryck för att Vi skall samordna många saker allt ifrån gemensam resa till landsbygdsrikdagen.  Som upplevts väldigt positivt där man nätverkat, inspirerats samt kompetensutveckalts av varandra i länet samt övriga Sverige… 

Man behöver även hjälp med att sprida kunskap om evenemang och projekt från bygden till stat, myndigheter, kommuner och organisationer…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man eftersöker föreläsare för den ideellasektorn och en samordning av det Där man jobbar med seminariedagar för länet per lanskap och om möjlig per kommun…

Man eftersöker mer dialog med länets riksdagspolitiker och riksdagspartier och har behov av sådana mötesplatser…

Mackdöden

Mackdöden och att man bara får lagra 10 liter i dunkar, man bor på landsbygden för att kunna unna sig alla leksaker som båt, fyrhjuling, skoter etc om man har ett tiotal leksaker räcker inte en dunk långt. Båtlivet är stort man behöver en båtmack hur finansierar ger möjlighet till detta. Lokalservice är en viktig fråga Mackdöden, lanthandel, distriktssköterskan, polis, etc.


Lokala utvecklingsplaner


Hur får fler möjligheten att jobba i process typ destination bergviken där tema är det som binder band och inte kommungränser. Hur kan man genomföra och finansiera lokala utvecklingsplaner ute i bygderna så man får hjälp med processledning och dokumentation?


Lobby verksamhet


Våra medlemmar ser ett stort behov av att Vi fungerar som en lobbyverksamhet för deras frågor och har framställt en mängd förslag på viktiga områden…

Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man har en alldeles för liten pott för den ideella sektorn inom regional utveckling speciellt med tanke på nästa finansiella period…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Hur hanterar kommunen fas 3 och tufflingar samt hur kan den ideella sektor vara med och hjälpa till med att ställa meningsfulla och utvecklande arbetsplatser till förfogande?

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem.Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Man kan särbehandla energi skatten varför kan man inte utvidga detta? Kan man skapa ett resurs system med bygdepeng från vidkraft, skogsbolag, malm, vatten etc. Låt oss kalla det källskatt på ca 2%. Stiftelse för samhället på landsbygden…

Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna. Centralisering av sjukvård, skolor, service etc. skadar utvecklingen på landsbygden…

Pengar för att rusta anläggningar saknas…

Kan man få hjälpa av LST/RG/Leader för landsbygdsriksdagen ?

Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor… Detta behövs…

Arbete och kommunikationer är viktiga för landsbygden och dess utveckling…

HSSL bör ta fram flera frågor som gräsrotsnivån kan ta ställning till så att HSSL kan driva tre till fyra frågor som gräsrotsnivån har prioriterat fram…

Man måste lobba mer emot politiker samt skapa och ta hand om politiskt intresserade människor ute i bygderna. Lokalutvecklingsgrupper måste bli mer politiska och förmedla det man vill. Lägga medborgarförslag det är en rättighet som vi har. Hjälpa till att samordna medlemmarnas intressen i respektive kommun, för dessa vidare mot stat, myndigheter och organisationer samt påvisa för vår landshövding Barbro Holmberg den potential och de goda exempel som finnes bland våra medlemmar. Sedan bör man samla länets riksdagspolitiker och riksdagspartier för regelbundna dialoger om lokalutveckling…


Ungdomar


Hur får vi med oss ungdomsfrågorna samt fler ungdomar i våra styrelser/arbetsgrupper? Kan det vara så enkelt att vi skall bara fråga dem? … Hur kan U-land och landsbygdsriksdagen hjälpa oss i dessa frågor samt finnes det behov av en inspirationsdag om ungdom på landsbygden i länet typ Miljötinget?


Gröna näringarna


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?


Lokal producerad mat


Hur får vi mer information och dialog om lokalproducerad mat som varumärke och identitet…


Datakurser och hemsida utbildning


Grundläggande Datautbildning för skräckslagna, från on/off knappen till PageMaker och går från ovana användare till vana användare helt enkelt. Mallar för hemsidor samt utbildningar för att göra egna hemsidor. Hemsida med lathund om hur man söker projekt, sökande problem med svar på de vanligaste frågorna… FAQ. Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor trots att detta behövs. Hemsida utbildning för kommunen som väder sig mot upplevelseindustrin…


Funktionärsutbildning


Funktionär och styrelseutbildningar så som ordförande, kassör, sekreterare, revisorer, bokföring och valberednings arbete etc. Detta bör vara en återkommande utbildning som sker före och efter alla årsmöten det vill säga kring februari och maj… Utbildningarna bör ske så lokalt som möjligt… på minst 3 ställen i länet med geografisk spridning… Funktionärsutbildningar kan gärna ske lokalt på ort också om möjlighet finnes…


Småskalig turism och besöksnäring


Ordna seminarium för/med turismutveckling, hur tänker man/vi? Hur marknadsför man sig effektivt? Man ger alla en chans att utveckla sig själv och sin idé / organisation  / aktivitet etc. etc. Värdskapsutbildningar, Övernattningsmöjligheter är en bristvara Utbildning i konsten att kunna ta betalt. Utbildning i Marknadsföring samt hjälp till att svara på frågan hur når jag ut. Inspiratörer och utbildare med hjälp…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Fylla gapet inom småskalig besöks och turismnäring… skapa grogrunden och kompetensutveckling… ta hand om gränssnittet tills man blir företagare

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem. Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag mer anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Kusten måste göras tillgänglig så det finnes  vägar ända fram till vattnet…

Det behövs rastplatser med vyer. Cykelväg ifrån Gävle tillsöderhamn, vägnät finnes. Stora tillgångar som häst och lantgårdar, havet. Samarbete med Etablera…

Hur kan vi samarbeta mellan varandra göra paket och marknadsföra dessa gemensamt. Varje bygd borde plocka fram aktivitetsprogram minst ett sommar och ett vinterprogram. Identitet i länet: Gästrikland, Hälsingland, naturen, fiske etc… Hur kan vi marknadsföra detta och småskaligturism och besöksnäring…


Goda exempel


X-ing bör vara den som samlar länet i landsbygdsfrågor skapar nätverkande och erfarenhetsutbyten samt samlar in goda exempel och idéer för att sprida dem vidare via olika mötesplatser. Bjuda in bredare än nu till stormöten för att få med alla och få dem att känna sig välkomna. Hjälpa till och starta en positivitetsgrupp i varje bygd för att skapa nytänkande och ge galna idéer en chans att växa till sig och få visionär höjd. Bygdebanken är bra att kunna delge och få inspiration av varandra i Sverige…

Energi


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor. Mer information och dialog om miljö, klimat och energifrågor Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden ? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

LONA lokalt naturprojekt om lövträd om bland annat klibbal, problem med asksjukan och almsjukan, vad händer på andra ställen…


Projektkunskap


Man behöver utbildning i att söka projekt, dokumentera och redovisa projekt samt rekvirera pengar.  Hur söker man utbildning och inspiration ifrån andra EU-länder och övriga världen. Var hittar man uppdatering om vars man kan söka pengar/resurser till projekt. Man behöver hjälpa att söka bidra och projekt, skriva ansökningar och var man kan vända sig. Träffar om att söka projekt. Utbildning i projektkunskap…

Hur går man vidare i nästa steg i typ projekt som destination bergviken. Hur får fler möjligheten att jobba i process typ destination bergviken där tema är det som binder band och inte kommungränser…

Problem med offentlig medfinansiering när kommuner har gått in i leader har man inga pengar över för ytterligare satsningar i lokalutveckling i LP och boverket och liknande projekt resurser…


Miljö och klimat


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor. Mer information och dialog om miljö, klimat och energifrågor Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden ? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

LONA lokalt naturprojekt om lövträd om bland annat klibbal, problem med asksjukan och almsjukan, vad händer på andra ställen…


Lokalservice


Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna…

Vad säger Lars Högdals utredning som kom i tisdags och hur mycket av det kommer man att sätta till verket?

Kommunikation innefattar även pengar, lantbrevbäraren är viktig för landsbygden det är inte lätt att driva företag på landsbygden och man förenklar inte på detta vis…

Mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende etc.

Inflyttning hur får vi en attraktiv livsmiljö med attraktiva tomter med tillhörande infrastruktur och tillgängliga affärslokaler samt lokalservice vid dessa nya områden.

Man vill ha en ansvarig person på kommunen när det gäller landsbygdsfrågor…!!!!De äldre på institutioner och hemtjänst klagar på maten och gemenskapen… Omsorgsnära och hushållsnära tjänster, hur kan den ideella sektorn samt små företagen ute i bygderna komma in och sälja dessa tjänster med mervärden som att man levererar riktig lokalproducerad mat stanna och se till att man äter maten, hämtar de som kan till gemensam måltid med andra för samkväm etc.


EU-samarbete


Hur söker man utbildning och inspiration ifrån andra EU-länder och övriga världen. Man behöver utbildning i att söka projekt, dokumentera och redovisa projekt samt rekvirera pengar när man söker partnerskap och projekt direkt ifrån Bryssel… 


Infrastruktur

Mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende etc. Kommunikationer viktiga, Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

X-tåget hur får vi möjlighet att ta fler än två cyklar med på tåget?

Kommunsammanslagningen 1971 ändrades lagen om enskilda vägar…  Bidrag 70/30%, Tonkilometer, Lagen om enskilda vägar, Anläggningslagen, lagen om samfällighet… Vi på landsbygden har kostnaderna för vägarna men ändå betalar vi samma skatt som in i samhället, varför? Kolla X-ings projekt från början av 2000 talet. Vägföreningar har det svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det behövs rastplatser med vyer. Cykelväg ifrån Gävle tillsöderhamn, vägnät finnes Multivägar för cyklar, rullstol, skoter, häst etc. Skyltning. Kartor är ofta felaktiga. Kusten måste göras tillgänglig så det finnes  vägar ända fram till vattnet. Tänk på strandskyddet så att alla kan ta del av vårt element vattnet…

Kommunen vill att föreningarna skall sköta badplatserna utan att skicka med några pengar…

Totrabaden som Totrabyförening sköter vill nu kommunen stänga eftersom det är en vattentäckt, nu behöver man en säker bilparkering samt en plats för husbilar och husvagnar… hus fixar man det samt hur kan man finansiera det ( kostnad ca 4 till 500,000)

Övernattningsmöjligheter är en bristvara….

Inflyttning hur får vi en attraktiv livsmiljö med attraktiva tomter med tillhörande infrastruktur och tillgängliga affärslokaler samt lokalservice vid dessa nya områden.


Politik


Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man har en alldeles för liten pott för den ideella sektorn inom regional utveckling speciellt med tanke på nästa finansiella period…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Hur hanterar kommunen fas 3 och tufflingar samt hur kan den ideella sektor vara med och hjälpa till med att ställa meningsfulla och utvecklande arbetsplatser till förfogande?

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem. Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Man kan särbehandla energi skatten varför kan man inte utvidga detta? Kan man skapa ett resurs system med bygdepeng från vidkraft, skogsbolag, malm, vatten etc. Låt oss kalla det källskatt på ca 2%. Stiftelse för samhället på landsbygden…

Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna. Centralisering av sjukvård, skolor, service etc. skadar utvecklingen på landsbygden…

Pengar för att rusta anläggningar saknas…

Kan man få hjälpa av LST/RG/Leader för landsbygdsriksdagen ?

Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor… Detta behövs…

Arbete och kommunikationer är viktiga för landsbygden och dess utveckling…

HSSL bör ta fram flera frågor som gräsrotsnivån kan ta ställning till så att HSSL kan driva tre till fyra frågor som gräsrotsnivån har prioriterat fram…

Man måste lobba mer emot politiker samt skapa och ta hand om politiskt intresserade människor ute i bygderna. Lokalutvecklingsgrupper måste bli mer politiska och förmedla det man vill. Lägga medborgarförslag det är en rättighet som vi har. Hjälpa till att samordna medlemmarnas intressen i respektive kommun, för dessa vidare mot stat, myndigheter och organisationer samt påvisa för vår landshövding Barbro Holmberg den potential och de goda exempel som finnes bland våra medlemmar. Sedan bör man samla länets riksdagspolitiker och riksdagspartier för regelbundna dialoger om lokalutveckling… 


RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter