Inbjudningar till Landsbygdsdialogen i Gävleborg i mars.
Landsbygdsdialog

 

Hej alla lokala utvecklingsgrupper,

.

Härmed inbjudes ni till en Landsbygdsdialog om global och lokal utveckling för framtiden. Detta är en uppföljning av vårt möte i november där resultatet av vad vi alla tyckte kommer att diskuteras.

.

Vi kommer även att prata om glokal utveckling samt trygghet på landsbygden. Här kommer vi att prioritera vad som är viktigast för oss tillsammans att ta tag i samt att vi kommer att lyssna till möjligheter som finns tillsammans med Europahuset, ABF och Civilförsvarsförbundet.

.
Inbjudan till Landsbygdsdialog i Ockelbo
.

Datum:                                                  Den 9 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Ockelbo i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Kulturstaion

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Hofors
.

Datum:                                                  Den 8 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Hofors i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Folketshus

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Sandviken
.

Datum:                                                   Den 15 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Sandviken i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Hyttgatan 16
.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Gävle
.

Datum:                                                   Den 16 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:         19,00 till 21,00

Plats:                                                      Gävle i ABF´s lokaler

Adress:                                                   Folketshus ABF Gästrikebygdens lokaler
.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Ovanåker
.

Datum:                                                  Den 10 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Edsbyn i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Långgatan 17
.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Bollnäs
.

Datum:                                                   Den 22 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Bollnäs i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Nygatan 8

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Söderhamn
.

Datum:                                                 Den 2 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:     19,00 till 21,00

Plats:                                                    Söderhamn i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Götgatan 11

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Ljusdal
.

Datum:                                                 Den 4 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:       19,00 till 21,00

Plats:                                                    Ljusdal i ABF´s lokaler

Adress:                                                  F.d. Wienercaféet, N Järnvägsgatan 29

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Nordanstig
.

Datum:                                                  Den 18 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Bergsjö i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Jordgubbsvägen 1 B

.

Inbjudan till Landsbygdsdialog i Hudiksvall
.

Datum:                                                  Den 17 Mars 2010

Träffarna beräknas pågå mellan:        19,00 till 21,00

Plats:                                                     Hudiksvall i ABF´s lokaler

Adress:                                                  Nygatan 11


Då vi tänker bjuda på fika är det bra om ni meddelar antal som kommer från er organisation, samt vilken kommun.

.
Ni gör detta lämpligast via nedanstående e-postadress, helst i god tid före respektive möte. 

 

Med vänlig hälsning

Christer Kallin                                        Jörgen Eliasson

E-post: christer.kallin@gmail.com          E-post: jorgen.eliasson@abf.se


Hanebo Framtid – riktiga lantisarHanebo Framtid – riktiga lantisar

Tidningen Land har utsett årets hundra mesta lantisar. Flera hälsingar finns med och bäst av alla är Hanebo Framtid på en nionde plats.

Läs hela artikeln på Hela Hälsingland.se

Söker bidrag på 1 miljon kronor

 
Söker bidrag på 1 miljon kronor


Nordanstigs kommun söker EU-pengar för att uppmuntra entreprenad inom vård och omsorg. Kommunen vill utveckla tjänstesektorn genom alternativa driftsformer inom offentlig sektor. - Vi vill uppmuntra invånare att starta eget. Ett exempel...

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

 


Sammanfattning av landsbygdsdialogen vi X-ing´s halvårsmöten i länets tio kommuner...

Landsbygdsdialog
 

Länsbygderådet X-ing i gävleborgs halvårsmöten i länets 10 kommuner där man har bjudit in alla sina 240 medlemmar för en dialog om lokalutveckling på landsbygden med fokus på x-ing funktion och nytta för lug…

Skolfrågan


Det ständiga hotet mot nedläggning av skolor tar stor kraft av våra medlemmar och man efterlyser en dialog i tid för att kunna jobba mer politiskt mot/med politiker. Där man kan prova ingångar i frågan som tillexempel mer teknikanvändning i skolorna och på så vis använda kreativitet istället för enbart prata nedläggning…

Samordning


Våra medlemmar har givit uttryck för att Vi skall samordna många saker allt ifrån gemensam resa till landsbygdsrikdagen.  Som upplevts väldigt positivt där man nätverkat, inspirerats samt kompetensutveckalts av varandra i länet samt övriga Sverige… 

Man behöver även hjälp med att sprida kunskap om evenemang och projekt från bygden till stat, myndigheter, kommuner och organisationer…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man eftersöker föreläsare för den ideellasektorn och en samordning av det Där man jobbar med seminariedagar för länet per lanskap och om möjlig per kommun…

Man eftersöker mer dialog med länets riksdagspolitiker och riksdagspartier och har behov av sådana mötesplatser…

Mackdöden

Mackdöden och att man bara får lagra 10 liter i dunkar, man bor på landsbygden för att kunna unna sig alla leksaker som båt, fyrhjuling, skoter etc om man har ett tiotal leksaker räcker inte en dunk långt. Båtlivet är stort man behöver en båtmack hur finansierar ger möjlighet till detta. Lokalservice är en viktig fråga Mackdöden, lanthandel, distriktssköterskan, polis, etc.


Lokala utvecklingsplaner


Hur får fler möjligheten att jobba i process typ destination bergviken där tema är det som binder band och inte kommungränser. Hur kan man genomföra och finansiera lokala utvecklingsplaner ute i bygderna så man får hjälp med processledning och dokumentation?


Lobby verksamhet


Våra medlemmar ser ett stort behov av att Vi fungerar som en lobbyverksamhet för deras frågor och har framställt en mängd förslag på viktiga områden…

Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man har en alldeles för liten pott för den ideella sektorn inom regional utveckling speciellt med tanke på nästa finansiella period…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Hur hanterar kommunen fas 3 och tufflingar samt hur kan den ideella sektor vara med och hjälpa till med att ställa meningsfulla och utvecklande arbetsplatser till förfogande?

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem.Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Man kan särbehandla energi skatten varför kan man inte utvidga detta? Kan man skapa ett resurs system med bygdepeng från vidkraft, skogsbolag, malm, vatten etc. Låt oss kalla det källskatt på ca 2%. Stiftelse för samhället på landsbygden…

Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna. Centralisering av sjukvård, skolor, service etc. skadar utvecklingen på landsbygden…

Pengar för att rusta anläggningar saknas…

Kan man få hjälpa av LST/RG/Leader för landsbygdsriksdagen ?

Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor… Detta behövs…

Arbete och kommunikationer är viktiga för landsbygden och dess utveckling…

HSSL bör ta fram flera frågor som gräsrotsnivån kan ta ställning till så att HSSL kan driva tre till fyra frågor som gräsrotsnivån har prioriterat fram…

Man måste lobba mer emot politiker samt skapa och ta hand om politiskt intresserade människor ute i bygderna. Lokalutvecklingsgrupper måste bli mer politiska och förmedla det man vill. Lägga medborgarförslag det är en rättighet som vi har. Hjälpa till att samordna medlemmarnas intressen i respektive kommun, för dessa vidare mot stat, myndigheter och organisationer samt påvisa för vår landshövding Barbro Holmberg den potential och de goda exempel som finnes bland våra medlemmar. Sedan bör man samla länets riksdagspolitiker och riksdagspartier för regelbundna dialoger om lokalutveckling…


Ungdomar


Hur får vi med oss ungdomsfrågorna samt fler ungdomar i våra styrelser/arbetsgrupper? Kan det vara så enkelt att vi skall bara fråga dem? … Hur kan U-land och landsbygdsriksdagen hjälpa oss i dessa frågor samt finnes det behov av en inspirationsdag om ungdom på landsbygden i länet typ Miljötinget?


Gröna näringarna


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?


Lokal producerad mat


Hur får vi mer information och dialog om lokalproducerad mat som varumärke och identitet…


Datakurser och hemsida utbildning


Grundläggande Datautbildning för skräckslagna, från on/off knappen till PageMaker och går från ovana användare till vana användare helt enkelt. Mallar för hemsidor samt utbildningar för att göra egna hemsidor. Hemsida med lathund om hur man söker projekt, sökande problem med svar på de vanligaste frågorna… FAQ. Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor trots att detta behövs. Hemsida utbildning för kommunen som väder sig mot upplevelseindustrin…


Funktionärsutbildning


Funktionär och styrelseutbildningar så som ordförande, kassör, sekreterare, revisorer, bokföring och valberednings arbete etc. Detta bör vara en återkommande utbildning som sker före och efter alla årsmöten det vill säga kring februari och maj… Utbildningarna bör ske så lokalt som möjligt… på minst 3 ställen i länet med geografisk spridning… Funktionärsutbildningar kan gärna ske lokalt på ort också om möjlighet finnes…


Småskalig turism och besöksnäring


Ordna seminarium för/med turismutveckling, hur tänker man/vi? Hur marknadsför man sig effektivt? Man ger alla en chans att utveckla sig själv och sin idé / organisation  / aktivitet etc. etc. Värdskapsutbildningar, Övernattningsmöjligheter är en bristvara Utbildning i konsten att kunna ta betalt. Utbildning i Marknadsföring samt hjälp till att svara på frågan hur når jag ut. Inspiratörer och utbildare med hjälp…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Fylla gapet inom småskalig besöks och turismnäring… skapa grogrunden och kompetensutveckling… ta hand om gränssnittet tills man blir företagare

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem. Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag mer anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Kusten måste göras tillgänglig så det finnes  vägar ända fram till vattnet…

Det behövs rastplatser med vyer. Cykelväg ifrån Gävle tillsöderhamn, vägnät finnes. Stora tillgångar som häst och lantgårdar, havet. Samarbete med Etablera…

Hur kan vi samarbeta mellan varandra göra paket och marknadsföra dessa gemensamt. Varje bygd borde plocka fram aktivitetsprogram minst ett sommar och ett vinterprogram. Identitet i länet: Gästrikland, Hälsingland, naturen, fiske etc… Hur kan vi marknadsföra detta och småskaligturism och besöksnäring…


Goda exempel


X-ing bör vara den som samlar länet i landsbygdsfrågor skapar nätverkande och erfarenhetsutbyten samt samlar in goda exempel och idéer för att sprida dem vidare via olika mötesplatser. Bjuda in bredare än nu till stormöten för att få med alla och få dem att känna sig välkomna. Hjälpa till och starta en positivitetsgrupp i varje bygd för att skapa nytänkande och ge galna idéer en chans att växa till sig och få visionär höjd. Bygdebanken är bra att kunna delge och få inspiration av varandra i Sverige…

Energi


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor. Mer information och dialog om miljö, klimat och energifrågor Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden ? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

LONA lokalt naturprojekt om lövträd om bland annat klibbal, problem med asksjukan och almsjukan, vad händer på andra ställen…


Projektkunskap


Man behöver utbildning i att söka projekt, dokumentera och redovisa projekt samt rekvirera pengar.  Hur söker man utbildning och inspiration ifrån andra EU-länder och övriga världen. Var hittar man uppdatering om vars man kan söka pengar/resurser till projekt. Man behöver hjälpa att söka bidra och projekt, skriva ansökningar och var man kan vända sig. Träffar om att söka projekt. Utbildning i projektkunskap…

Hur går man vidare i nästa steg i typ projekt som destination bergviken. Hur får fler möjligheten att jobba i process typ destination bergviken där tema är det som binder band och inte kommungränser…

Problem med offentlig medfinansiering när kommuner har gått in i leader har man inga pengar över för ytterligare satsningar i lokalutveckling i LP och boverket och liknande projekt resurser…


Miljö och klimat


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor. Mer information och dialog om miljö, klimat och energifrågor Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden ? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

LONA lokalt naturprojekt om lövträd om bland annat klibbal, problem med asksjukan och almsjukan, vad händer på andra ställen…


Lokalservice


Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna…

Vad säger Lars Högdals utredning som kom i tisdags och hur mycket av det kommer man att sätta till verket?

Kommunikation innefattar även pengar, lantbrevbäraren är viktig för landsbygden det är inte lätt att driva företag på landsbygden och man förenklar inte på detta vis…

Mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende etc.

Inflyttning hur får vi en attraktiv livsmiljö med attraktiva tomter med tillhörande infrastruktur och tillgängliga affärslokaler samt lokalservice vid dessa nya områden.

Man vill ha en ansvarig person på kommunen när det gäller landsbygdsfrågor…!!!!De äldre på institutioner och hemtjänst klagar på maten och gemenskapen… Omsorgsnära och hushållsnära tjänster, hur kan den ideella sektorn samt små företagen ute i bygderna komma in och sälja dessa tjänster med mervärden som att man levererar riktig lokalproducerad mat stanna och se till att man äter maten, hämtar de som kan till gemensam måltid med andra för samkväm etc.


EU-samarbete


Hur söker man utbildning och inspiration ifrån andra EU-länder och övriga världen. Man behöver utbildning i att söka projekt, dokumentera och redovisa projekt samt rekvirera pengar när man söker partnerskap och projekt direkt ifrån Bryssel… 


Infrastruktur

Mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende etc. Kommunikationer viktiga, Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

X-tåget hur får vi möjlighet att ta fler än två cyklar med på tåget?

Kommunsammanslagningen 1971 ändrades lagen om enskilda vägar…  Bidrag 70/30%, Tonkilometer, Lagen om enskilda vägar, Anläggningslagen, lagen om samfällighet… Vi på landsbygden har kostnaderna för vägarna men ändå betalar vi samma skatt som in i samhället, varför? Kolla X-ings projekt från början av 2000 talet. Vägföreningar har det svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det behövs rastplatser med vyer. Cykelväg ifrån Gävle tillsöderhamn, vägnät finnes Multivägar för cyklar, rullstol, skoter, häst etc. Skyltning. Kartor är ofta felaktiga. Kusten måste göras tillgänglig så det finnes  vägar ända fram till vattnet. Tänk på strandskyddet så att alla kan ta del av vårt element vattnet…

Kommunen vill att föreningarna skall sköta badplatserna utan att skicka med några pengar…

Totrabaden som Totrabyförening sköter vill nu kommunen stänga eftersom det är en vattentäckt, nu behöver man en säker bilparkering samt en plats för husbilar och husvagnar… hus fixar man det samt hur kan man finansiera det ( kostnad ca 4 till 500,000)

Övernattningsmöjligheter är en bristvara….

Inflyttning hur får vi en attraktiv livsmiljö med attraktiva tomter med tillhörande infrastruktur och tillgängliga affärslokaler samt lokalservice vid dessa nya områden.


Politik


Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man har en alldeles för liten pott för den ideella sektorn inom regional utveckling speciellt med tanke på nästa finansiella period…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Hur hanterar kommunen fas 3 och tufflingar samt hur kan den ideella sektor vara med och hjälpa till med att ställa meningsfulla och utvecklande arbetsplatser till förfogande?

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem. Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Man kan särbehandla energi skatten varför kan man inte utvidga detta? Kan man skapa ett resurs system med bygdepeng från vidkraft, skogsbolag, malm, vatten etc. Låt oss kalla det källskatt på ca 2%. Stiftelse för samhället på landsbygden…

Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna. Centralisering av sjukvård, skolor, service etc. skadar utvecklingen på landsbygden…

Pengar för att rusta anläggningar saknas…

Kan man få hjälpa av LST/RG/Leader för landsbygdsriksdagen ?

Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor… Detta behövs…

Arbete och kommunikationer är viktiga för landsbygden och dess utveckling…

HSSL bör ta fram flera frågor som gräsrotsnivån kan ta ställning till så att HSSL kan driva tre till fyra frågor som gräsrotsnivån har prioriterat fram…

Man måste lobba mer emot politiker samt skapa och ta hand om politiskt intresserade människor ute i bygderna. Lokalutvecklingsgrupper måste bli mer politiska och förmedla det man vill. Lägga medborgarförslag det är en rättighet som vi har. Hjälpa till att samordna medlemmarnas intressen i respektive kommun, för dessa vidare mot stat, myndigheter och organisationer samt påvisa för vår landshövding Barbro Holmberg den potential och de goda exempel som finnes bland våra medlemmar. Sedan bör man samla länets riksdagspolitiker och riksdagspartier för regelbundna dialoger om lokalutveckling… 


Hanebo Framtid - Årets lokala grupp 2009

Hanebo Framtid - Årets lokala grupp 2009

Publicerad den 7 december 2009, av Karin Wenström 


Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Hanebo Framtid i Bollnäs kommun till Årets lokala utvecklingsgrupp 2009 med följande motivering:


”Hanebo framtid ser möjligheter och ger självtillit åt bygden. Föreningen arbetar sedan många år tillsammans med kommunen och organisationer för att stärka och utveckla attraktionskraften i bygden. Här gäller devisen från ord till handling.”

Hanebo Framtid har ett starkt engagemang för hela sin bygd och en mängd arbetsgrupper som jobbar aktivt med olika frågor.

Ungdomarna är betydelsefulla och Hanebo Framtid har engagerat sig mycket i deras fritidsbehov. Högst på ungdomarnas önskelista stod idrottshall, fritidsgård och skateboardramper. Ramperna finns på plats och föreningen har kommit långt i planeringen av en idrottshall med fritidsgård i anslutning. Nästa steg är att hitta finansiärer. Kommunen är positiv till det hela.

Alla nior får en tröja med trycket ”Hanebo Framtid” som avgångspresent.

Sedan 2002 organiserar föreningen Byavakt. Det innebär att ett antal invånare åker runt om nätterna, efter ett schema, för att se till att allt är lugnt. Det är mycket uppskattat, både av invånarna som skjuter till pengar för bensinen, och av polisen.

Hanebo Framtid arbetar konsekvent för att utveckla turismnäringen. En rondell gör att turisterna som är på väg till och från fjällen, saktar in och ser skyltarna om vad bygden har att erbjuda. Detta har medfört en positiv utveckling för affärs- och turistnäringen. Föreningen satsar bland annat på upplevelseturism och en populär upplevelse har varit sägensafaris i skogen.

Femtio vindkraftverk planeras i bygden, vilket engagerar föreningen. Bland annat förhandlar de om bygdepeng.

Hanebo Framtid arbetar även med:

• Ett mycket ambitiöst bygdeblad
• Att rädda byskolorna
• Att utveckla stationshuset till en mötesplats med butiker och kafé
• Ny biograf
• Kommunikationer

Se hemsidorna www.haneboframtid.se och http://bergviken.blogspot.com


Är detta en lösning är en fråga som man ställt...
Är detta en lösning är en fråga som man ställt till vår blogg... Vad tycker ni?

SÄTT DOM GAMLA I FÄNGELSE.
 
Töm fängelserna och långvårdsavdelningarna. Låt åldringarna bo i fängelserna, där får dom tillsyn och omvårdnad hela dygnet, raster, utflykter, terapi och betalt jobb...
Dom serveras näringsrik kost, som kostar tio gånger mer än den mat våra skolbarn får i skolan...
Det finns TV på rummet, sex-rum och framför allt är allting gratis...
Inget dras från pensionen...
 
 
LÅT FÅNGARNA I STÄLLET INTA LÅNGVÅRDSPLATSERNA

Kl. 16.00 dras persiennerna ned för natten. Dom får bo två eller fyra personer i varje rum...
Inga gemensamhetsutrymmen, indragen efterrätt...
Vill dom ha kaffe får dom betala det med egna medel...
Hyran dras på deras blivande pension...
Vid rymning fördubblas strafftiden...
På detta vis kommer Sverige att inom kort halvera antalet fångar...
FÖR VEM VILL GÖRA NÅGOT BROTTSLIGT OCH RISKERA EN SÅDAN BEHANDLING??


Ramsjö Bygderåd där Truls filisoferar och är som vanligt inte alls bitter...Det är inte ofta jag haft anledning att skriva något positivt om Ljusdals kommun, men nu måste jag säga att undrens tid ännu inte är förbi. Vi bjöd in politiker och tjänstemän i kommunen samt Karsbo från FLF till Ramsjö den 16/9, för att övertyga dem om förmånligheten med lokal upphandling för äldrevården och skolan samt att maten tillagas i skolans kök. Och jag måste ge våra käpphästar en eloge för deras sätt att hantera frågan. Man gick helt på våran linje och både Inköp Gävleborg samt kommunföreträdare såg inga hinder till att upphandling får ske på ort och ställe. Man menade även att det bästa var att vi själva tagit initiativet till en förändring. Vi tog också upp frågan om omsorgsnära tjänster och även där sades att det var bara att köra på. Arbetsgrupper bildades som ska se till att dessa frågor blir verklighet, så nu ser vi med spänning fram mot vad resultatet blir.

Apropå omsorgsnära tjänster, så måste man se till att Kårböle, Loos och Orsa Finnmark även de blir delaktiga i projektet.

Jag glömde det faktum att Hennans Byaråd deltog i mötet genom Kurt Hauer och han hade sina dubier om det skulle vara genomförbart, men svårigheter är till för att övervinnas.

Den 24/9 kallade Bygderådet till ett allmänt möte på Folkets Hus där vi tog upp våra föreningars framtidsfrågor och ekonomi.

Jag börjar med Bygderådets framtid som ser allt annat än ljus ut. Från början sades att varje förening skulle bidra med en representant i styrelsen och i början fungerade det någotsånär, men idag är det endast tre föreningar som ingår i styrelsen. På mötet sades att det var en uppgift för valberedningen, men vad gör man när valberedning saknas då. För vår del beror det på att två personer flyttat och den tredje avsade sig uppdraget pga. sjukdom. Mötet kunde då inte anvisa något åtgärdsförslag hur man gör. Vidare är Bygderådets ekonomi i kris, eller vad skall man säga, när de trängande utgifterna uppgår till 50 000 kr med 12 000 kr till på gång och förväntade intäkter är 28 000 kr. Vår landsbygdsutvecklare Tommy Swahn har nu tagit kontakt med Leader med en förfrågan om en aktivitetscheck om ca. 25 000 kr. vilket kanske skulle vara möjligt, men vi måste nog ändå få uppdrag inom omsorgsnära tjänster, om vi skall rida ut stormen. Trots allt säger man, att Bygderådet är viktigt och skall finnas kvar, men då måste också förutsättningarna finnas.

Bygderådet arrenderar även Hafvermans Camping av kommunen, som vill sälja campingen till bygderådet för en symbolisk summa. Vi anser att ett köp skall handla om hela Hafvermans, men kommunen vill stycka av jordbruksmarken till förmån för Reino Jonsson. Då har vi tackat nej till köp och sagt upp arrendet per den 31/12-09, men under mötet framkom att man ville att vi ska behålla campingen. Vi får väl ta kontakt med kommunen och få till stånd en förhandling om ett köp, men då vill vi också veta vilken som skall ansvara för de fasta utgifterna för Hafvermans. Jag tänker då inte låta Bygderådet  ikläda sig något som helst ansvar för anläggningen med mig som ordförande för Ramsjö Bygderåd.

Raskt till nästa krisförening och då får det bli Ramsjö Slalom, som saknar det mesta, men allvarligast är nog det faktum, att ingen kan eller vill ta tag i problemen. Som jag ser det är det omöjligt för två personer, (Eva Sandkvist och Ingrid Olsson) att ensamma sköta slalombacken med drift, ekonomi och allt som kommer till. Det måste till ett bättre engagemang från oss ramsjöbor, annars är nog projektet dömt att misslyckas. Ryktet säger att en familj är på väg hit och är intresserad av att arrendera skidbacken, men även de måste nog få största möjliga hjälp om driften skall vara genomförbar.

Skoterklubben vet jag inte om den finns längre. Man gick ihop med Ramsjö Slalom för något år sedan, men idag är det ganska tyst från det hållet.

RSK, klarar väl sig än så länge, men nog finns vissa orosmoln. T.ex. har man inte längre någon representation i fotbollen längre, varken för de yngre eller de mer vuxna. Skidsporten fortsätter väl, men det ryktas om ett samgående med Hybo AIK och redan nu förekommer det ett samarbete mellan föreningarna.

Ramsjö Hembygdsförening är ingen krisförening ekonomiskt, men ska hembygdsgården rustas tar det fort slut på pengarna. Nu har man väl haft en hel del otur eftersom den person som lovat delfinansiera kostnaderna för renovering avlidit. Bidrag söktes även till renovering med det löftet i botten, men som vanligt var det andra kulturföreningar som gick före.

Ramsjö Folkets Hus har heller inga problem med ekonomin, mycket beroende på medlemmars lojalitet att betala medlemsavgiften. Trots att hembygdsföreningen och Folkets Hus samarbetar, har man svårt att få folk att hjälpa till vid de få aktiviteter som bedrivs.

Ramsjö Jaktskytteklubb har väl en solid ekonomi, kanske Pelles förtjänst, men han har aviserat sin avgång och jag förstår honom. Trots att många ramsjöbor är jägare är det stört omöjligt att få folk som hjälper till med de göromål som ligger för handen. Det är i stort sett bara Kurre och Pelle som lägger sin själ i vad som behöver göras, så där har vi ramsjöbor mycket att förbättra. Det är som bekant: ”För sent att komma med hö när koa ä dö”.

Ramsjö Fiskevårdsområde seglar i medvind sedan Sven Stockzell tog över rodret och därifrån har jag inte hört något om svårigheter med personal.

Pensionärsföreningarna (det finns två stycken) klarar väl sig de med, men det är inte så konstigt enär de flesta ramsjöbor är pensionärer.

Sammanfattningsvis måste man säga att föreningslivet löper stora risker att självdö, eftersom det är alltför svårt att få folk att engagera sig i de aktiviteter som förekommer.

Det är väl inte hela sanningen, utan vi är alltför få i arbetsför ålder i Ramsjö, men nog kunde uppslutningen bli bättre, när hjälp behövs i våra föreningar.

Att jag nu börjar ledsna på det ideella arbetet är mycket en ekonomisk fråga. Det är inte roligt när man måste stötta Bygderådet ekonomiskt för att personal skall få ut sin lön och det är heller inte riktigt. Det finns också en person som inte betalar sin skuld till mig trots påstötning och när vi ses låtsas han som det regnar. Vidare lånar folk saker av mig utan att lämna tillbaks dem, tex. nu senast en niometers aluminiumstege. Är det då så konstigt att man börjar få nog?

 

Hälsningar från ”Glesbygdspessimisten”

Lars-Göran ”Truls” Larsson      


Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Gävleborgs Län 2009...


Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Gävleborgs Län 2009 har blivit utsedd och även nominerats till Hela Sverige Ska Leva riks för att kunna bli Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Sverige

Grupp: Hanebo Framtid

Kontaktperson: Irene Frank ordförande

Postaddress: Hanebo Framtid, Tönsen 7454, 823 91 Kilafors

Telefon: 0278-656032 eller 0705-278565       E-post: berglundm@telia.com

 

Denna lokala utvecklingsgrupp nominerats till utmärkelsen för följande verksamhet:

Engagemanget för bygden där man jobbar aktivt med och mot kommunen och andra organisationer och myndigheter. Med allt som berör bygden där man hjälpt till och skapat en rondell, jobbar med ett allaktivitetshus, planeringen av nytt konsum och planering av nya parkeringar runt affärerna och rastplatser i bygden, uppstyltning av bygden, besöks och turismnäring, företagarförening, ungdomsgård, ledande i länet av utvecklingen av byvakten, drev mjölkfrågan via massmedia och demonstrationer och skrivelser, driver frågan om rockfestival tillsammans med festivalarrangörer, ger ut länets bästa bygdetidning ”Hänt i Bygden” som slår de flesta veckotidningar, Har varit dragande i möjligheterna att starta ett kommunbygderåd men landade i att bli  en av de skapande av Destination Bergviken se http://bergviken.blogspot.com/ med allt vad det innebär inom besöksnäringen, men kommer att ta i kommunbygderåds frågan igen under den processen,  jobbar med vindkraften när det skall byggas ca 50 verk i bygden med allt ifrån kontakt med bolag kommun och förhandlingar om bygdepeng för bygden, vägar, räddat stationshuset där nu finnes butiker café och toalett, företagargrupp, teater, med sägen safari med snart nya lokaler och biograf som skall byggas, skolfrågorna, droger i skolan, kommunikation, evenemang som bonden på byn, Hårga sägnen, hälsingehambon, skateboards ramp,  Här jobbar alla tillsammans de ideella krafterna, företagarna, organisationer, kommun och myndigheter… Vilket är en av de största anledningarna att de kan lyckas skapa så mycket för att man ser till att ha roligt medans man gör nytta…

Verksamheten är:

Baserad på ideella krafter som arbetar i massa arbetsgrupper och är bollplank i alla frågor som rör bygden närområdet och kommunen. Jobbar med finansiering från sponsring, tidningen, kommunen, fonder och stipendier samt via projekt.

Kort beskrivning av verksamheten:

Det är lättare att tala om vad man inte gör…

Ge exempel på några konkreta resultat och/eller fördelar med verksamheten:

Man konstaterade att Kilafors var det första stoppet i den gröna väggen på väg upp till fjällen. Där såg man en potential i att besöksnäringen skall kunna stanna och upptäcka bygden. Man gjorde projekt om att skylta upp möjligheterna efter vägen, såg att om man fick till en rondell skulle farten sänkas och möjligheterna skulle visualiseras. Konsum gjorde en stor satsning och byggde ny stor lokal vid vägen och nya parkerings och rastplatser såg man till att det byggdes samt att man skapade Sveriges vackraste rondell som invigdes i sommar. Man har hjälpt till och stöttat Rockfestivalen i Kilafors för att bibehålla den i Kilafors i någon form. Man startade ett projekt via tre andra områden runt sjön bergviken för att ta till sig besöksnäringen via tematiska områden och på så vis skapa hållbar tillväxt och öka beläggningen hos befintliga  entreprenörer och skapa nya efter behov. Arbetsgrupper för dessa tematiska områden har skapats inom historia, sägner och skrönor, lokalmat, fiske, infrastruktur, dans, musik och motion, övernattningsmöjligheter dessa träffas lokalt varannan vecka samt stor möten med alla bygder fyra gånger per år. Detta ligger i utvecklingsplans stadiet där förankring är klar och kartläggning pågår och är på väg in en process för skapande av testverksamhet och uppbyggnad det vill säga projekt fasen…

Hur sker dialogen mellan er och kommunen?

Här sker ett ständigt givande och tagande där även aktiva politiker och tjänstemän även utanför bygden ser samhällsnyttan med en sådan aktivbygd där samarbete och dialog för hela kommunen framåt där politiska frågor är viktigare än partipolitiska frågor… Här får man får man engagemang från tjänstemän från alla områden inte bara kultur och fritid och näringslivsenheten…

Vilken dialog finns mellan er lokala utvecklingsgrupp och länsbygderådet?

Länsbygderådet har varit ett bollplank och hjälp på många olika sätt vid projektskrivning, rekvirering och skrivelser samt möten…

Övriga upplysningar:

Man tycker inte själv man gör så mycket utan det är alla andra som skryter över dem… Detta skall man inte bara läsa om utan också se och uppleva…

Nominering gjord av

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg på uppdrag av våra lokala utvecklingsgrupper i Länet.

 

Med vänlig hälsning

 

Christer Kallin

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg


Årets Kommun 2009 i Gävleborgs Län ...

 
Årets Kommun 2009 i Gävleborgs Län som därmed nomineras till Hela Sverige ska Leva och Årets Kommun i Sverige...

Kommun: Söderhamns Kommun

Kontaktperson: Magnus Svensson

Postadress: 826 80 Söderhamn

Telefon: Tel 0270-750 00                          E-post: magnus.svensson@soderhamn.se

 

Kommunen nomineras till utmärkelsen för följande verksamhet:

 1. Söderhamns kommun har ett sparkonto i JAK Medlemsbank där man har satt in 1 miljon kronor.
 2. Vision 2012 är ett långsiktigt och levande visionsarbete i kommunen. Under våren 09 genomfördes en uppföljning av dessa allt  i samarbete med Kommunbygderådet Allis.
 3. Man har genomfört ett antal skoldialoger i bygderna.
 4. Under 2009 har Söderhamns kommun, tillsammans med Kommunbygderådet Allis och lokala livsmedelsproducenter, stöttat den lokala torghandeln.
 5. Kommunens gamla Näringslivsråd ersattes 2007 av ett nytt Tillväxtråd för att på ett mer dynamiskt sätt hantera näringslivs- och tillväxtfrågorna lokalt tillsammans med Kommunbygderådet Allis.
 6. Söderhamns kommun har deltagit på Landsbygdsriksdagen med både politiker och tjänstemän och finansierat deltagare för Kommunbygderådet Allis.
 7. KBR Allis har haft verksamhetsmedel från Söderhamns kommun under 2009, för att på ett effektivt sätt kunna strukturera arbetssätt, bygdekontakter, visionsarbeten mm. Dessutom har KBR tillgång till telefon, fax, möteslokaler mm utan kostnad.
 8. Kommunen har anslagit medel till föreningsdrivna ungdomsgårdar på landsbygden, för att möjliggöra för fler mötesplatser för ungdomar.
 9. Söderhamns kommun håller på att arbeta fram en policy ang upphandling av när- och lokalproducerade livsmedel som en medveten strategi för en levande landsbygd.
 10. Man har genomfört, ett förutsättningslöst och öppet möte med representanter från landsbygden i kommunen, för att få synpunkter på vad man bör arbeta med och hur.
  Den översiktsplan för vindkraften som håller på att tas fram har varit ute på en relativt lång remissrunda i kommunens bygder, för att få in så mycket synpunkter som möjligt.
 11. Initiativet för ”Omställning Söderhamn”
 12. Man är ansluten till energimyndighetens ”Uthållig kommun”
 13. Man är ekokommun, med ett ekokommunråd med bred representation, för bästa planering med miljöperspektiv.
 14. Man är eltagare i EU-projektet Baltic Climate

 

Verksamheten är:

Nominering av Söderhamns kommun till årets kommun 2009

Söderhamns kommun har, som en medveten landsbygdsutvecklingsstrategi, ett sparkonto i JAK Medlemsbank. Man har satt in 1 miljon kronor, och sparpoängen kan överlåtas till lån som på olika sätt främjar utvecklingen i bygderna. På så vis minskar lånekostnaderna för låntagarna, utan att bidrag behöver utgå.

Vision 2012 är ett långsiktigt och levande visionsarbete i kommunen, där alla invånare kan vara delaktiga. Kommunledningen har bl a samlat in utvecklingsförslag för Söderhamns kommun. För att säkerställa att innevånare från hela kommunen deltar, har visionsdialoger förlagts också i bygderna, i samarbete med Kommunbygderådet Allis.

Under våren 09 genomfördes en uppföljning av dessa, för att se vad som hänt hittills samt inhämta nya förslag. Även visionsdialoger på samtliga skolor har genomförts, med både elever och föräldrar.

Man har genomfört ett antal skoldialoger i bygderna, för att samla in synpunkter på hur man ska hantera skolfrågan (bl a antalet skolor) med anledning av ett vikande elevunderlag. Denna dialog ledde till ett beslut om att inga landsbygdsskolor ska läggas ned under överskådlig tid.

Under 2009 har Söderhamns kommun, tillsammans med Kommunbygderådet Allis och lokala livsmedelsproducenter, stöttat den lokala torghandeln. Syftet har varit att underlätta för (primärt) kommunens producenter att på ett samordnat sätt kunna sälja sina varor i centrala Söderhamn. Under 2008 köpte man in enhetliga torgstånd och ett par kyldiskar som kan lånas av producenterna. Under 2009 har kommunen fortsatt att serva och låna ut dessa.

Kommunens gamla Näringslivsråd ersattes 2007 av ett nytt Tillväxtråd för att på ett mer dynamiskt sätt hantera näringslivs- och tillväxtfrågorna lokalt. Kommunalråd och tjänstemän har då regelbundna träffar tillsammans med en bred representation från olika lokala närings-livsorganisationer och branscher, däribland ”de areella näringarna”. Men också kommun-bygderådet Allis, som har den enda ideella representationen, har en ordinarie ledamot i rådet.

Söderhamns kommun har deltagit på Landsbygdsriksdagen med både politiker och tjänstemän, både 2006 och 2008. Dessutom har man finansierat deltagare från KBR Allis på lokalekonomidagarna 2006 och 2008, landsbygdsriksdagen 2008, landsbygdskonferensen i Emmaboda 2009, samt andra seminarier av vikt för den samlade kompetensen kring landsbygdsfrågor i kommunen.

KBR Allis har haft verksamhetsmedel från Söderhamns kommun under 2009, för att på ett effektivt sätt kunna strukturera arbetssätt, bygdekontakter, visionsarbeten mm. Dessutom har KBR tillgång till telefon, fax, möteslokaler mm utan kostnad.

Kommunen har anslagit medel till föreningsdrivna ungdomsgårdar på landsbygden, för att möjliggöra för fler mötesplatser för ungdomar.

Söderhamns kommun håller på att arbeta fram en policy ang upphandling av när- och lokalproducerade livsmedel som en medveten strategi för en levande landsbygd.

Man har genomfört, ett förutsättningslöst och öppet möte med representanter från landsbygden i kommunen, för att få synpunkter på vad man bör arbeta med och hur.

Den översiktsplan för vindkraften som håller på att tas fram har varit ute på en relativt lång remissrunda i kommunens bygder, för att få in så mycket synpunkter som möjligt. Dessa har på ett förtjänstfullt sätt blivit insamlade och redovisade.

När det gäller omställningsarbete till ett hållbart samhälle, gör man en hel del (förutom det ovanstående). Man är
- ansluten till energimyndighetens ”Uthållig kommun”
- ekokommun, med ett ekokommunråd med bred representation, för bästa planering med miljöperspektiv.

- deltagare i EU-projektet Baltic Climate, med målet att ”ge kommuner och lokala aktörer möjlighet att möta klimatförändringarna på ett integrerat och hållbart sätt men också förmedla förståelsen för klimatförändringarna och möjligheterna till en lokal och regional hållbar utveckling”.
- med ovanstående projekt som finansiär, har man på ett förtjänstfullt sätt synliggjort och stöttat ”framtidsveckan”, en hel vecka med olika aktiviteter och seminarier som bl a visade upp goda exempel från bygder och andra som gör bra klimatarbeten.

- i initiativet för ”Omställning Söderhamn” som har tagits av enskilda personer i kommunen, visar Söderhamn Kommun sitt intresse för och stöd till det arbete som görs. Detta gör man bl a genom medverkan i samarbetsgrupper och deltagande på konferenser, med syfte att både öka sin egen kompetens och stötta de initiativ som tas.

I lokalpressen förfogar omställningsinitiativet en gång i månaden över ett helt uppslag, där man fritt får skriva de artiklar man vill.

Detta uppslag har kommunen sponsrat varje gång hittills.

Kontakt uppgifter till Kommunbygderådet Allis

Allis KBR

Lena Åkerlind                                          
Södra Hamngatan 50                                  
826 50 Söderhamn                                     

Hemsida                             www.soderhamnsbygder.se

Telefon                                 0270 766 56   

Mobil                                    070 760 06 96

Lena Åkerlind                        

E-post:                                 lena.akerlind@soderhamn.com

Mobil:                                  070 350 80 66

 

Nominering gjord av:

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg på uppdrag av våra lokala utvecklingsgrupper i Länet.

 

Med vänlig hälsning

 

Christer Kallin

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg


Wij Trädgårdar - Nyhetsbrev


 
NYHETSBREV DEN 12 november 2009 #104
Hela nyhetsbrevet även på webben
 
 
Stickcafé 14 november
Stickcafé med Annika Norin, trädgårdens hus 13-16. Ta med din egen stickning, kom och bli inspirerad.
Drop in med fikaförsäljning. Annika sticker in tankar om nyttan att sticka kl. 14.

Wij Trädgårdars Julbord
          Wij trädgårdskök erbjuder julbord lagat med kärlek, omsorg och tradition.

Den 28 november slår vi upp portarna och välkomnar med en sprakande brasa, vackert dekorerade rum,
levande ljus, rykande hemgjord glögg och vårt julbord. Allt som behövs för att julstämningen ska spira och
för en trivsam samvaro. Läs mer här

Möten och konferenser  Wij Trädgårdar erbjuder en inspirerande miljö för möten och konferenser året runt.
Vi tar gärna emot både mindre och större sällskap. Vi erbjuder hela paketlösningar med konferens,
måltider, aktiviteter och övernattning. Läs mer här

Från trädgårdsdröm till verklighetVid fem tillfällen jan – mars, ges kurser i trädgårdsdesign, beskäring, köksträdgården och örtagården, perenner samt odla dina rosor. En perfekt julklapp. Läs mer här

Wij TrädgårdshotellI Trädgårdens hus finns 6 personligt inredda rum, alla med dusch, toalett och trådlöst internet.
Hotellet är öppet hela året.

Hur vore det med en riktig trädgårdsmästare i trädgården?
Vi är några trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar i Ockelbo som har övat hela livet på att förvandla drömmar till verklighet. Efter att ha mött många olika trädgårdar har vi hunnit lära oss av våra framgångar likväl som av våra misstag. Det är de erfarenheterna och kunskaperna vi nu vill dela med oss av till dig och din trädgård. Du får helt enkelt en egen trädgårdsmästare ifrån Ockelbo. Och det är inte småpotatis! Läs mer här

Presentkort
Om du ger bort ett presentkort på Wij Trädgårdar ger du någon en upplevelse som smakar, doftar, hörs och ses. En dagsutflykt till Ockelbos vackra park är en uppskattad present. Presentkortet kan köpas för valfritt belopp och gäller både för entréavgift, i Wij Trädgårdshandel och i Wij Trädgårdskök. Beställ på info@wij.se eller 0297-554 20  
 
I nästa nyhetsbrev·        
En jul och nyårshälsning från vår VD Malin Eriksson·        
Julrecept från vår köksmästare Mikael Rikand
 
 
 
Wij Trädgårdar – Resmålet för dina sinnen
_______________________________________________________

Kontakt med Wij Trädgårdar
Besöksadress: Herrgårdsvägen 6A
Postadress: Wij Trädgårdar, 816 30 Ockelbo
E-post: info@wij.se 
Telefon: 0297-554 20, mån-fre kl. 10-15
Direktnummer till medarbetare finns här
För att adressändra eller avanmäla en prenumeration på Wij Trädgårdars nyhetsbrev: Gå till www.wij.se

PRESSMEDDELANDEPRESSMEDDELANDE 

Efterlängtat slutbetänkande från Lokal service i samverkan


Igår, tisdag, presenterades slutbetänkandet från utredningen Lokal service i samverkan, något som vi landsbygdsbor sett fram emot länge.


Vi landsbygdsbor, vare sig vi är privatpersoner eller företagare, har under en följd av år sett hur den offentliga servicen vittrat bort, hur det blir allt svårare att få vardagen att fungera med ökande avstånd och minskad tillgänglighet till grundläggande service.


Därför har vi inom byarörelsen följt utredningen Lokal service i samverkan med stort engagemang.


– Slutbetänkandet från Lokal service i samverkan är efterlängtat och positivt. Här kommer äntligen ett förslag till offentlig service som bygger på att medborgarnas behov står i centrum. Något som borde vara självklart, fast det inte varit det hittills, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska leva, och fortsätter:


– Vi inom byarörelsen har länge sett avigsidorna med stuprörspolitiken och gläder oss åt de konkreta förslagen till hur stat och kommun ska börja samarbeta. För medborgarnas bästa, även de medborgare som bor i periferin.


– Positivt är också att utredarna ser lanthandlarna, lantbrevbärarna och samlingslokalerna som resurser på byanivå. Glädjande är att den ideella sektorn ses som en tillgång, där våra lokala utvecklingsgrupper och många av våra medlemsorganisationer ingår. Vi vill bara understryka att serviceinsatser på regelbunden basis både kräver ersättning och erforderlig utbildning.


– Nu gäller det bara att regeringen står fast vid att medborgarnas behov av offentlig service ska styra hur den tillhandahålls, och förverkligar det som utredarna föreslår. Det ser vi verkligen fram emot, säger Karl-Erik Nilsson.


Kontaktpersoner:


Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva tfn 070-510 28 67


Karin Wenström, informatör Hela Sverige ska leva, tfn 08-24 13 50


Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009 Hela Sverige ska leva riks


 
Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009
Dagordning och handlingar inför Hela Sverige ska levas höst-/medlemsmöte.
 
·         Näringsdepartementet informerar
·         Projekt redovisas
·         Landsbygdsriksdagen 6 – 9 maj i Sunne presenteras
·         Landsbygd  2.0 – Unga på landsbygden
·         Öppet Forum
            Under punkten Öppet forum uppmanar vi deltagarna att sända in aktuella
            frågeställningar till kansliet senast den 3 december till Birgit Andersson
            e-post:  birgit@helasverige.se eller telefon 08-24 13 50.
 
·         Organisationsarbetet avrapporteras
 
 


Dagordning inför Höst-/medlemsmöte den 8 – 9 december 2009
Plats: Kurort, Brunnsvägen 32, Lundsbrunn, Skaraborg
8 december 2008
Lunch serveras från kl 12.00
 
13.30 Inledning
           Välkomna till medlemsmötet.
           Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
           Inez Abrahamzon, vice ordförande Hela Sverige ska leva
           Så här jobbar vi i Länsbygderådet Skaraborg
           Hans Lundmark, ordförande och Karola Svensson, verksamhetsledare
 
14. 00 Näringsdepartementet informerar
             Eva Sörell, departementssekreterare vid Näringsdepartementet informerar om     
             Regeringens arbete med landsbygdsfrågorna, främst servicen.
 
14.30 Några projekt och insatsområden (5 - 10 minuter presentation)
 
            Jämställdhet, Cicci Andersson
            Kvinnors entreprenörskap, Inger Karlsson            Vindkraft, Cicci Andersson
            Kompetenta anordnare, Åse Blombäck
            Lokal finansiering, Ulla Herlitz
            Lokal planering, Bosse Lönnquist
            Drivmedelsförsörjning, Owe Nordling
            Omställning Sverige, Uno Lundback  
            Bygdebanken, Ulrik Strömberg         
 
 15.30 Kaffe
 
16.00 Landsbygdsriksdagen 2010
          Projektledarna Ingemar Robertson och Maria Åhgren.
 
16.20 Landsbygd 2.0 – Unga på landsbygden
          Tomas Larsson, projektledare presenterar processen inför
          Landsbygdsriksdagen.
 
16.40 Öppet Forum
 Till Öppet Forum uppmanar vi deltagarna att sända in aktuella frågeställningar senast 
 den 3 december till Birgit Andersson e-post: birgit@helasverige.se 
 eller telefon 08-24 13 50.
 
17.30  Hela Sverige ska levas ambassadör Heidi Andersson
           Heidi Andersson presenterar sig
 
18.45  Dagen avslutas – fri tid med
 
19.30  Middag med presentation av Årets lokala grupp och kommun
 


9 december 2009 Lundsbrunns kurort
 
08.00   Styrelsemöte Hela Sverige ska leva
 
08.45  Öppet forum fortsätter
                                                                                                                                                                         
09.30  Organisationsarbetet avrapporteras
 
09.45  Kaffe
 
10.00  Utdelning och presentation av utmärkelserna Årets lokala utvecklingsgrupp och
           Årets Kommun 2009.
          
11.00  Höstmötesförhandlingar inleds
 
           Förslag till dagordning
                      1.  Föreningsmötets öppnande
                     Välkommen hälsar Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva
                      2.  Val av mötesordförande
                      3.  Val av mötessekreterare
                      4.  Frågan om föreningsmötets utlysning
                      5.  Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare.
                      6.  Verksamhetsplan 2010,                      7.  Budget 2010
                      8.  Årsmötet 2010
                           Förslag:  6 maj 2010
                      9.  Landsbygdsriksdagen 2012
                      10. Rapporter
                            a) Valberedningen
                      11. Övrigt
                      12. Avslutning kl.13.00 med lunch (Buss till Skövde avgår kl 13.50)
 
 
__________________________________________
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 111 29 STOCKHOLM
Tfn: 08-24 13 50, Fax: 08-24 28 05 www.helasverige.se
 
 


Information om vindkraft

 

Hej alla som är involverade i att Hela Sverige skall leva.


Vindkraft kan vara positiv förutsatt att den byggs för rätt ändamål, på rätt ställe och att den inte strider mot någon lagstiftning när det gäller äganderätt och miljöpåverkan etc.  Ref. bl.a. grundlag§2:18 och 2:20.


Lagarna torde innebära att inget verk får byggas så att det vid gräns mot annan fastighet medför olägenhet eller hinder för den fastighetens verksamhet, såvida inte en ömsesidig överenskommelse har träffats.


Man får, i dagens samhälle, kanske acceptera att tåla en främmande ljudnivå upp till 35 dB vid sin ägogräns. Men mer än så v ore att kränka rätten och möjligheten att ostört njuta och förfoga över sin plats för boende och verksamhet.


Att ensidigt deklarera enskild mark som ”industriområde” och därmed hävda att boende får tåla större intrång och konsekvenser i sin miljö än utanför ett industriområde, är knappast förenligt med äganderättsskyddet.


Eftersom forna dagars ”BAGGBÖLERI” och bolagsfasoner nu bubblar upp till ytan mer el mindre dagligen i vårt avlånga land, där äganderätt och sakägare åsidosätts för något som inte finns någon miljönytta med då stor del av den el som redan produceras är koldioxidfri.   ´

Då är det ren stöld av medborgares pengar i form av raljerade fastighetsvärden och skattemedel då elsertifikatspengar skall finansiera export av överskottsel på vår bekostnad med vår livsmiljön omvandlad till ”ELIDUSTRIOMRÅDE”. 


Ta er tid och titta på detta Vindkraftsseminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien  från 21 oktober 2009!        http://video.videra.com/videra/Catalog/Front.aspx?cid=fa199291-f1c9-4b6f-9872-adecc51b62 seminariet hölls på KSLA, www.ksla.se


Se i första hand 1:a etappen  framför allt vad Björn Gillberg och Bertil Persson samt  Ingmar Ahlse`n SLU framför angående påverkan och störning fåglar och djur.


Inloggnigs-uppgifter och hålltider nedan.


Se även fågeln som missade varningsskylten på http://www.vindkraft-odeshog.se/ (rulla ned under nyheter)


Om du går in på nedanstående länk kan du lyssna på alla föredag, totalt 15 st av en tid på över 8 tim,
men här får ni ett par bra hålltider, väl värda att lyssna på


80:05 Björn GIllberg
99:30 Bertil Persson
118:00 Henning Theorell Människas påverkan
125:00 Diskussion
227:00 Ingemar Ahlén SLU Uppsala (fåglar)
250:00 Stefan Edman
269:00 Håkan Slotte Riksantikvarieämbetet
292:00 Karin Hammarlund SLU  Alnarp Planering med människan i centrum


Övrigt
08:00 Rune Frisén naturvårdsverket/miljöfrågor
25:28 Fredrik Dahlström Energimyndigheten
37:50 Peter Svantesson Bergviks skog
61:00 Mattias Rapp VD Svensk vindenergi mm


Vindkraftsseminarium 21 oktober 2009!


Login: ksla
Password: KunglSLA


Med vänlig hälsning

Gun Askerö
Assistent

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 95 B, Stockholm
Tel: 08-54 54 77 12   Mobil: 070 160 33 09
Fax: 08-54 54 77 10


Senaste nytt från KSLA: www.ksla.se

Prenumerera på inbjudningar: http://www.ksla.se/subscribe.asp


Skickar här en länk till en artikel angående maskindirektivet, något som kommer att inskränka på allemansrätt mm när det klarnar kring vad det innebär att omvandla naturen till ett industriområde utan att ta hänsyn till djur o människors livsmiljö Och gällande EU-direktiv som är striktgällande.

http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=32567&pt=107&m=2879


Centern i hårt blåsväder!

Världens mest absurda vindkraftverksprojekt. Bara ca 3 GWh per år produceras med 3-MW-verk vid 5.5 m/s vind - 11% i verkningsgrad observera att spänningsfallet i svenska elnätet är 11 %

Se här http://landskapsskydd.se/ i vänster kolumn


Med vänlig hälsning Patrik Erixon Tel 070 34 102 08


Gävleborgs genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013...

Hej vän av landsbygd.
 
Jag heter Olle Berglund och väljer att göra ett litet upprop eftersom du nu får en chans utöver det vanliga. Du kan via mig påverka:
 
Gävleborgs genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013
 
Jag har nominerats av X-ing att vara med i nåt som heter Landsbygdsrådet. Vi är en grupp som länsstyrelsen utsett som fungerar som en referensgrupp för landsbygdsprogrammet (LBU). Det är innebär rubbet alltså även det många känner till som Leader.
 
Programmet är nu ute på remiss och jag hoppas att du har synpunkter på det. Jag har varit med och gått igenom det och i den bifogade filen så finns förändringarna och omprioriteringarna markerat med gul färg.
 
Det mycket olika stödmedel i vårt samhälle idag. Läs bland åtgärderna, Någon har sagt - är det bara en hållbar och bra idé så finns det pengar - och det håller jag med om. Sen är det jobbigt att göra projektbeskrivningar och skriva osv. Var inte rädd att ta hjälp - det finns också proffs som kan hjälpa till att hitta rätt. LBU är mycket mera än Leader och en del verksamhet går också att hitta en högre finanisering för via programmet.
 
Hör gärna av dig med dina synpunkter Gör förslag i texten till eventuella ändringar i texten och döp om filen till ditt förnamn där den nu heter 
 
Det blåser i Vindkraftsfrågan
 
Frågorna om lokal nytta av vindkraftsutbyggnaden som jag med flera jobbade med inom ramen för X-ing, där vi hade en vinddag på Nytorp hösten 2008 rullar med full kraft vidare i vårt län - region. Hälsinge Vindkraft - ideéll förening genomför ett projekt som ägs och roddas av Studieförbundet Vuxenskolan region Gävleborg/Dalarna. Föreningen är fattig och SV är en bra bank med projektvana att hålla i handen.
 
Nu rullar det för fullt med lokala möten. Vi lyfter frågan om lokal nytta vad vi orkar och mäktar med. Nu pågår möten för allmänheten - vi kommer att smalna av målgruppen till beslutsfattare och markägare med tiden. Men bygderörelsen är viktig. Vill ni arrangera och genomföra möten så lovar vi att försöka vara med och bidra med en opartisk informationsinsats. Det brukar ta mellan 1-1,5 timme
 
Kontakta gärna vår projektledare: Roland Lundqvist 070-631 85 29, roland.lundqvist@carnot.se
 
Läs också mera på: www.halsingevindkraft.se
 
Kom gärna på något av våra möten framöver också.
 
Jag bifogar föreningens generella remissvar till kommunerna som nu ligger för remiss i många av våra kommuner. Naturligtvis är vi i föreningen bara glada av om ni använder de skrivningar vi gjort. Kopiera hur ni vill och framför som vi gjort vikten av att se till så att vindkraften också kommer att göra lokal nytta utöver att leverera en miljövänlig el.
 
Tack och hör gärna av dig med synpunkter på straterin för LBU
 
 
Olle Berglund
 
Sprid gärna detta vidare i era landsbygdsintresserade nätverk.

 


 


Årets Julmarknad på Gammeltomten!

Årets Julmarknad på Gammeltomten! 

Lördag 19/12 kl 10-16

Här hittar Du musiken, maten,  hantverket och den riktigt genuina julstämningen!

Knallar: frivilligt bidrag för bord på logen eller utomhus.

Maila bokningar till gammeltomten.loos@hotmail.com

 

Varmt välkomna både knallar och besökare

önskar Loos Hembygdsförening!


RSS 2.0
räknare
besöksräknare Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

hit counter